Minilex - Lakipuhelin

Testamentin riitauttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin riitauttaminen tapahtuu tyypillisesti siten, että perillinen nostaa testamentin moitekanteen ja vaatii testamentin julistamista pätemättömäksi jollakin laissa yksilöidyllä moiteperusteella. Testamentin moitekanne on nostettava kuudessa kuukaudessa testamentin todisteellisesta tiedoksiannosta. Testamentin voi riitauttaa kuitenkin myös muilla perusteilla kuin laissa säädetyillä moiteperusteilla.

Testamentin tulkintakanne on kanne, jolla vaaditaan, että testamenttia on tulkittava kantajan vaatimalla tavalla. Testamentin tulkintakanteella pyritään selvittämään testamentin oikea sisältö. Tulkintakanteen voi nostaa jokainen, jonka etua asia koskee, jos testamentin sisältö on epäselvä. Testamentin tulkintakannetta ei ole sidottu määräaikaan, mutta kanne on kuitenkin nostettava kohtuullisen ajan kuluessa, sillä passiivisuus katkaisee oikeuden kanteen nostamiseen.

Testamentin peruuttamiskanne on puolestaan kanne, jolla vaaditaan vahvistettavaksi, että testamenttia ei ole enää olemassa. Kysymys on siis kanteesta, jonka sisältönä on väite siitä, että perittävä on peruuttanut testamenttinsa. Kanteen johdosta testamentti voidaan julistaa peruutetuksi siltä osin kuin se estää kantajaa saamasta perintöosuuttaan. Perillinen voi nostaa testamentin peruutuskanteen määräajasta riippumatta. Perillinen voi nostaa kanteen myös sillä perusteella, että testamenttia ei ole tehty ollenkaan. Tällöin puhutaan ineksistenssikanteesta. Tällaisen kanteen lopputulos vaikuttaa kaikkien perillisten hyväksi, vaikka he eivät olisi kanteeseen yhtyneetkään. Ineksistenssikanne ei ole määräaikaan sidottu.

Omistajakanteesta puhutaan silloin, kun testamenttikanne sisältää väitteen, että testamentin tekijällä ei ole ollut valtaa määrätä tietystä omaisuudesta testamentilla. Tällaisella kanteella kantaja siis väittää, että testamentti koskee hänelle tai jollekin muulle kuuluvaa omaisuutta. Kanteen nostamiselle ei ole säädetty määräaikaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa