Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja allekirjoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin laatimista koskevat ankarat muotovaatimukset. Näihin kuuluu vaatimus siitä, että testamentin tekijän on allekirjoitettava testamenttiasiakirja. Testamentin tekijä voi allekirjoittaa testamentin omakätisesti todistajien läsnä ollessa, tai hän voi tunnustaa aikaisemman allekirjoituksensa omakseen. Testamentin allekirjoittaminen tarkoittaa testamentin tekijän tahdonilmaisun varmistamista. Testamentiksi otsikoitu asiakirja, jota testamentin tekijä ei ole allekirjoittanut on pätemätön. Näin on vaikka testamenttaustahdosta ei olisi epäilystäkään.

Poikkeuksen muodostaa suullinen hätätilatestamentti. Testamentti voidaan laatia suullisesti, mikäli henkilö ei pysty allekirjoittamaan testamenttiasiakirjaa jonkin fyysisen esteen kuten sairauden tai halvaantumisen vuoksi. Suullinen testamentti ei kuitenkaan ole vaihtoehtoinen testamentintekotapa, vaikka fyysinen este olisikin olemassa. Testamentti voidaan tehdä suullisesti vain, jos testamenttia ei ehditä tai sitä ei ole mahdollista tehdä normaalimuodossa eli kirjallisesti. Jos testamentin tekijä ei objektiivisesti arvostellen voi jonkin fyysisen esteen vuoksi merkitä asiakirjaan allekirjoitustaan, toinen voi tehdä sen hänen puolestaan.

Kirjoitustaitoisen testamentin tekijän edellytetään siis merkitsevän testamenttiasiakirjaan nimikirjoituksensa. Jos henkilö on kirjoitustaidoton tai -kyvytön, voi hän merkitä testamenttiin puumerkkinsä. Yleensä ei ole sallittua, että toinen henkilö allekirjoittaa testamentin sen tekijän puolesta. Jos testamentin tekijä on kuitenkin esimerkiksi sokeuden vuoksi kirjoituskyvytön, voi toinen henkilö merkitä testamentin tekijän nimen testamenttiasiakirjaan.

Testamentin tekijän allekirjoitus yksin ei kuitenkaan riitä. Sen lisäksi kahden esteettömän todistajan on allekirjoituksillaan varmennettava testamentti.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa