Minilex - Lakipuhelin

Testamentin todistajat ja esteellisyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin todistajien on oltava esteettömiä. Jos testamentin todistaja oli esteellinen toimimaan testamentin todistajana, rasittaa testamenttia muotovirhe. Testamenttia ei tällöin ole tehty laissa säädetyssä muodossa. Testamentin todistajien esteellisyys johtaa siten testamentin pätemättömyyteen. Testamentin pätemättömyyteen on kuitenkin reagoitava nostamalla testamentin moitekanne kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannista.

Testamentin todistajan esteellisyyttä tai esteettömyyttä arvioidaan testamentin tekohetken mukaan. Testamentin todistamisen jälkeen syntyvä esteellisyysperuste ei aiheuta muotovirhettä. Alle 15-vuotias henkilö ei voi toimia testamentin todistajana. Todistajana ei voi myöskään toimia henkilö, joka on sieluntoiminnan häiriön vuoksi kykenemätön todistamaan. Tällainen sieluntoiminnan häiriö voi johtua esimerkiksi henkilön päihtymystilasta. Testamentin tekijän aviopuoliso on esteellinen toimimaan testamentin todistajana. Entinen aviopuoliso sen sijaan ei ole esteellinen todistamaan testamenttia. Testamentin tekijään sukulaisuus- tai lankoussuhteessa olevat henkilöt ovat esteellisiä todistamaan testamenttia. Todistajana ei voi toimia testamentin tekijään suoraan etenevässä tai takenevassa sukulaisuudessa olevat henkilöt. Näihin kuuluvat muun muassa testamentin tekijän lapset ja lapsen lapset sekä testamentin tekijän vanhemmat ja isovanhemmat. Vastaavasti testamentin tekijän ottolapsi tai ottovanhempi on esteellinen eikä voi toimia testamentin todistajana. Esteellisiä todistamaan testamenttia ovat myös testamentin tekijän sisarukset ja puolisisarukset. Sukulaisen aviopuoliso on myös esteellinen ja siten todistajaksi kelpaamaton. Kukaan ei voi todistaa testamenttia, joka tehdään hänen tai hänelle läheisen henkilön hyväksi.

Testamentin todistajia ja heidän esteellisyyttään koskeva säännöstö on melko monimutkainen. Jos testamentin todistaja oli esteellinen toimimaan testamentin todistajana, voidaan testamentti pahimmassa tapauksessa julistaa pätemättömäksi. Laatiessasi testamenttia ota yhteyttä lakimieheen virheiden välttämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa