Minilex - Lakipuhelin

Testamentti kadonnut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos testamenttia ei testamentin tekijän kuoleman jälkeen etsinnöistä huolimatta löydy, olettama on, että testamentin tekijä on peruuttanut testamenttinsa hävittämällä sen. Olettama voidaan kumota esittämällä vastanäyttöä. Testamentin saajalla on näyttövelvollisuus siitä, että kadonnut testamentti on edelleen voimassa.

Usein alkuperäisestä testamentista otetaan jäljennös. Tällöin alkuperäistä testamenttia voidaan säilyttää esimerkiksi pankin tallelokerossa ja testamentin kopiota voi säilyttää testamentin tekijän kotona tai kopion voi luovuttaa testamentin saajan haltuun. On kuitenkin tärkeää muistaa, että testamentti katsotaan myös tällöin peruutetuksi, mikäli alkuperäistä testamenttia ei löydy testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Jos testamentista on otettu kopio, ei jäljennöksen tallella olo muuta olettamaa siitä, että testamentin tekijä on peruuttanut testamentin. Testamenttia ei voida katsoa tallella olevaksi pelkästään sillä perusteella, että testamentista voidaan esittää testamentin laatijan tai saajan säilyttämä kopio.

Jos testamentista laaditaan kaksi tai useampia kappaleita esimerkiksi niin, että yksi niistä jää testamentin tekijälle ja toinen annetaan testamentin saajan tai laatijan haltuun, eikä testamentin tekijän omaa kappaletta löydy hänen kuolemansa jälkeen, oletetaan hävinnyt testamentti tällöinkin peruutetuksi. Kaksoiskappaleen olemassaolo keventää kuitenkin testamentin saajan todistustaakkaa varsinkin silloin, kun testamentin saajalle on ilmaistu kaksoiskappaleen merkitys peruuttamisen kannalta silloin, kun testamenttia laadittiin.

Testamentin tehokas peruuttaminen edellyttää, että siihen ryhdytään peruuttamistarkoituksessa. Jos testamentti on hävinnyt tai hävitetty erehdyksessä tai testamentin tekijän tahtomatta, ei testamenttia ole katsottava peruutetuksi, koska testamentin tekijällä ei ole ollut tarkoitusta muuttaa aikaisempaa testamenttiasiakirjassa antamaansa tahdonilmaisua. Jos testamentin saaja saattaa todennäköiseksi, että testamentti on hävinnyt testamentin tekijän tahtomatta, voi olettama testamentin peruuttamisesta kumoutua.

Jotta ongelmilta vältyttäisiin, säilytä testamenttia huolellisesti ja turvallisessa paikassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa