Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja avioero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin saajana voi olla kuka tahansa oikeuskelpoinen henkilö. Saamiskelpoisuus ulottuu tällöin sekä syntyneisiin että tietyissä määrin myös syntymättömiin luonnollisiin henkilöihin, sekä oikeushenkilöihin kuten yhdistyksiin ja säätiöihin. Aviopuolisot perivät toisensa suoraan lain nojalla, mutta aviopuolison hyväksi on myös mahdollista tehdä testamentti. Mikäli testamentti on tehty aviopuolison hyväksi, ja avioliitto purkautuu myöhemmin muusta syystä kuin testamentin tekijän kuoleman johdosta, käytännössä siis avioeron takia, testamentti raukeaa suoraan lain nojalla. Tätä sääntöä tukee oikeuskäytännössä syntynyt olettama, jonka mukaan aviopuolison hyväksi tehty testamentti rakentuu yleensä sille edellytykselle, että henkilöiden välinen suhde säilyy muuttumattomana. Tämä olettama voidaan kuitenkin kumota, mikäli pystytään todistamaan toisin.

Mikäli aviopuolison hyväksi on tehty testamentti, hän menettää oikeutensa vedota siihen, jos perittävän kuollessa oli vireillä avioliiton purkamista koskeva hakemus, tai jos syyttäjä on nostanut kanteen puolisoiden tuomitsemiseksi avioeroon, taikka jos puolisot on tuomittu asumuseroon eikä tuomio ole erilleen muuttamisajan laiminlyönnin tai yhteen muuttamisen johdosta rauennut. Näissä tilanteissa aviopuoliso menettää myös oikeutensa periä puolisonsa. Avioeron ei siis tarvitse olla vielä voimassa, vaan pelkkä hakemuksen vireilläolo riittää poistamaan puolison perimisoikeuden.

Testamentin raukeaminen ei edellytä sitä, että testamentin tekijä nimenomaisesti peruuttaisi testamentin, eikä sitä, tiesikö testamentin tekijä siitä, että testamentti raukeaa suoraan lain nojalla avioeron johdosta. Lain sisältämät testamentin raukeamissäännökset voivatkin tulla yllätyksenä testamentin osapuolille. On mahdollista osoittaa testamentin tekijän eri tarkoitus todistamisen keinoin, jolloin testamentin raukeaminen voidaan estää, mutta todistelu saattaa tässä tapauksessa osoittautua hankalaksi ja prosessi mahdollisesti aikaa vieväksi ja kustannuksiltaan suureksi. Testamenttia tehdessä olisikin suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen, jotta erilaisilta yllätyksiltä voidaan välttyä ja saavuttaa kaikkien osapuolten kannalta tavoiteltu lopputulos.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa