Minilex - Lakipuhelin

Avopuolison aseman turvaaminen testamentilla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitossa olevilla puolisoilla on toisen puolison kuollessa pääsääntöisesti oikeus saada puolet puolisoiden omaisuudesta osituksessa avio-oikeuden nojalla. Jos aviopuolisoilla ei ole rintaperillisiä (eli lapsia tai näiden jälkeläisiä), perii aviopuoliso kuolleen puolisonsa, jollei testamentilla ole toisin määrätty. Avoparien kohdalla näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä avopuolisot eivät peri toisiaan. Ainoa keino periä avopuoliso on testamentti.

Avopuolisolla ei myöskään ole oikeutta jäädä avopuolisoiden yhteiseen kotiin toisen puolison kuollessa, vaikka hän omistaisi siitä puolet. Ilman testamenttia avopuolison perivät hänen lakimääräiset perillisensä, jotka voivat olla esimerkiksi vainajan lapsia, vanhempia, sisaruksia tai heidän lapsiaan. Lisäksi avoliiton päättyessä puolisoiden omaisuus jaetaan sen mukaan, mitä kumpikin omistaa eli kumpikin saa pitää oman omaisuutensa. Avopuolisolla ei siis ole oikeutta toisen puolison omaisuuteen eikä oikeutta jäädä puolisoiden yhteiseen kotiin niin kuin avioleskellä on.

Avopuolisoilla on kuitenkin mahdollisuus testamentilla vaikuttaa eloon jääneen avopuolison asemaan ja turvata hänen taloudellinen tilansa. Testamentilla voidaan avopuolisolle antaa esimerkiksi hallintaoikeus yhteisesti omistettuun asuntoon. Ainoa rajoitus kuitenkin on se, että testamentilla ei voida loukata rintaperillisten oikeutta lakiosaan. Lakiosa on puolet rintaperilliselle tulevan perintöosan arvosta. Lakiosaa on kuitenkin erikseen vaadittava, joten jos rintaperillinen ei tee lakiosailmoitusta määrätyssä ajassa, hän menettää oikeutensa lakiosaan. Testamentissa on lisäksi mahdollista määrätä, että jos rintaperilliset vaativat lakiosaansa, voi testamentin saaja maksaa ne rahana.

Lisäksi on syytä huomata, että jos avopuoliso perii kuolleen puolisonsa testamentin nojalla, hän on velvollinen maksamaan perintöveroa saamastaan omaisuudesta. Avopuoliso joutuu maksamaan perintöveroa lähtökohtaisesti toisen, eli korkeamman, veroluokan mukaan. Perintövero on kuitenkin ensimmäisen luokan mukainen, mikäli avopuolisoilla on yhteinen lapsi tai avopuolisot ovat olleet aiemmin keskenään naimisissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa