Minilex - Lakipuhelin

Testamenttiin vetoaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin lainvoimaisuus edellyttää, että testamentti on annettu todistettavasti tiedoksi perillisille eivätkä perilliset ole tämän jälkeen määräajassa moittineet testamenttia. Jos testamenttia ei anneta tiedoksi, sitä ei voi myöskään laillisesti panna täytäntöön.

Testamentin tekijän kuoltua testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi perillisille todistettavasti, esimerkiksi haastemiehen välityksellä, ja perillisille on myös annettava jäljennös testamentista. Tiedoksianto tulee antaa jokaiselle perilliselle erikseen. Silloin, kun testamentti on tehty suullisesti, perillisille on annettava jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä. Jos testamentin saajana on leski, testamentti on annettava tiedoksi myös testamentin tekijän eli ensiksi kuolleen puolison toissijaisille perillisille, joilla tiedoksi antamisen hetkellä on lähin oikeus periä testamentin tekijä. Jos testamentin tekijältä ei ole jäänyt perillisiä, testamentti on annettava tiedoksi valtiokonttorille.

Jos testamentin saajia on useita, on tiedoksi anto, jonka joku testamentin saajista on toimittanut, pätevä myös muiden osalta. Silloin, kun testamentinsaaja on perittävän ainoa lakimääräinen perillinen, ei testamenttia tarvitse antaa tiedoksi kenellekään. Näin on myös silloin, kun testamentin saaja ei halua vedota hänen hyväksi tehtyyn testamenttiin.

Testamentin tiedoksiannosta alkaen käynnistyy kuuden kuukauden moiteaika. Jos perillinen haluaa moittia testamenttia, hänen on nostettava asiaa koskeva kanne käräjäoikeudessa. Toisaalta perillinen voi myös hyväksyä testamentin tai luopua oikeudestaan moittia sitä.

Sen, joka on saanut testamentin, tulee saattaa oikeutensa voimaan viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Jos testamenttiin perustuva oikeus kuitenkin alkaa myöhemmin kuin perinnönjättäjän kuolemasta, testamenttiin perustuva oikeus tulee saattaa voimaan viimeistään kymmenen vuoden kuluessa tästä ajankohdasta lukien. Oikeus voi kuitenkin sellaisen henkilön hakemuksesta, jolla on perillisen tai testamentinsaajan ohella tai lähinnä tämän jälkeen oikeus jäämistöön määrätä, että tämän on saatettava oikeutensa voimaan tietyn, enintään vuoden pituisen määräajan kuluessa siitä, kun hänelle tällainen määräys on annettu.

Perinnönjakoa koskevat asiat ovat yleensä henkisesti raskaita ja aiheuttavat helposti riitoja perillisten ja testamentinsaajien kesken. Ulkopuolisen lakimiehen apu voi olla ratkaisu moneen ongelmaan. Minilexin lakimiehet auttavat mielellään myös testamentin tiedoksiantoa koskevissa asioissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa