Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja sisarukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Sisarukset voivat ilman testamenttia periä lähtökohtaisesti vain, mikäli kuolleelta ei jää rintaperillisiä ja ainakin toinen hänen vanhemmistaan on kuollut. Perintökaaren mukaan mikäli perittävältä ei jää rintaperillistä, hänen isänsä ja äitinsä saavat kukin puolet perinnöstä. Jos isä tai äiti on kuollut, perittävän sisarukset jakavat hänen osansa siten, että kuolleen sisaruksen sijaan tulevat hänen jälkeläisensä. Veli- tai sisarpuolet saavat yhdessä täysiveljien ja -sisarien kanssa osansa siitä, mitä heidän isälleen tai äidilleen olisi tullut. Jollei täysiveljiä tai -sisaria taikka heidän jälkeläisiään ole ja molemmat vanhemmat ovat kuolleet, veli- ja sisarpuolet saavat koko perinnön. Kuolleen veli- tai sisarpuolen sijaan tulevat hänen jälkeläisensä.

Kahdeksantoista vuotta täyttänyt saa määrätä testamentilla jäämistöstään, ja voi näin ollen testamentata omaisuuttaan sisarukselleen. Testamentin saa tehdä nuorempikin, jos hän on tai on ollut naimisissa, ja viisitoista vuotta täyttänyt omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita. Testamentattavaa omaisuuden määrää voi kuitenkin rajoittaa rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä oleva oikeus lakiosaan perinnöstä, joka on puolet perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta. Testamentin tekijä voi siis lakiosan estämättä testamentata lähtökohtaisesti puolet omaisuudestaan.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan yhtaikaa läsnä ollessa, ja heidän on todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti. Testamentin tekijän sisarus ei voi esteellisyydestä johtuen toimia testamentin todistajana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa