Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja verosuunnittelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti eli jälkisäädös on tekijänsä tahdonilmaus. Sitä voidaan käyttää myös verosuunnittelun välineenä. Testamenttia laadittaessa on joka tapauksessa aiheellista ottaa verotukselliset tekijät huomioon, sillä testamentilla voi olla suurikin vaikutus perintöveron määrään. Asiantuntija-avun käyttäminen testamentin laadinnassa on suositeltavaa, jotta testamentin kaikki vaikutukset olisivat tekijänsä tiedossa.

Perintövero määräytyy perinnön euromääräisen arvon mukaan. Veron suuruuteen vaikuttaa myös perittävän ja perijän suhde. Vainajan puolison ja alaikäisten lasten veroton perintöosuus on suurempi kuin muilla perillisillä. Mitä läheisempi sukulaisuussuhde perinnönjättäjällä ja perinnönsaajalla on, sitä pienempi on perintöveron veroprosentti.

Perinnönsaajat on jaettu ensimmäiseen ja toiseen veroluokkaan sukulaisuussuhteen mukaan. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat perittävän läheisimmät sukulaiset, ja sen veroprosentti on alhaisempi. Progressiivinen verotus koskee myös perintöosuuksia: mitä suurempi perintö sitä suurempi veroprosentti. Suurin mahdollinen veroprosentti on tällä hetkellä 33, ja se koskee toisen veroluokan perillisten yli miljoonan euron perintöjä. Alle 20 000 euron suuruista perintöä ei veroteta.

Testamentilla voidaan vaikuttaa sekä perijöiden määrään että perinnön lajiin. Omistusoikeustestamentti ja hallinta- tai käyttöoikeustestamentti antavat erilaiset oikeudet perittyyn omaisuuteen, jolloin myös verokohtelu on erilaista. Asunnon hallintaoikeudesta maksetaan vähemmän perintöveroa kuin täydestä omistusoikeudesta. Myös hallintaoikeuden haltijan ikä ja elinajan odotus vaikuttavat maksettavan veron määrään. Jos omistusoikeutta rasittaa jonkun toisen henkilön hallintaoikeus, otetaan sekin verotuksessa huomioon. Jos esimerkiksi leski on saanut asuntoon testamentilla hallintaoikeuden ja lapsilla on omistusoikeus, pienentää lesken hallintaoikeus lasten maksettavaksi tulevaa perintöveroa. Tässäkin huomioidaan lesken ikä niin, että nuoren lesken hallintaoikeus pienentää perintöveroa enemmän kuin iäkkäämmän lesken hallintaoikeus. 

Testamentilla voidaan määrätä omaisuus jaettavaksi useammalle perijälle kuin laissa on säädetty. Kun perinnönsaajia on monta, yksittäisen perintöosuuden arvo pienenee ja samalla veron määrä vähenee. Testamentilla voidaan esimerkiksi määrätä osa perinnöstä jaettavaksi suoraan lastenlasten kesken.

Testamentin edunsaajalla on vapaus valita, ottaako testamentin vastaan kokonaan vai ainoastaan osittain. Toisin kuin perinnöstä muuten, testamentin perusteella saatavasta perinnöstä on mahdollista luopua osittain ilman veroseuraamuksia. Omistusoikeustestamentin edunsaaja voi esimerkiksi luopua omistusoikeudesta mutta pitää itsellään hallintaoikeuden, jolloin perintöveron määrä jää alhaisemmaksi. Laissa on myös erillinen keskinäistä testamenttia koskeva säännös, joka helpottaa edunsaajana olevan puolison asemaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa