Minilex - Lakipuhelin

Testamentin muotovaatimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin muotovaatimuksia on noudatettava, koska ilman niiden täyttymistä testamentti on tehoton. Vähimmäisvaatimuksena on allekirjoitettu ja todistettu asiakirja. Kaikki varsinaiset testamenttimääräykset on siis annettava tässä muodossa, eikä testamenttia voi jälkeenpäin täydentää suullisilla jälkimääräyksillä. Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, onko testamentti kirjoitettu käsin vai sähköisesti tietokoneella.

Laki ei edellytä, että jälkisäädös otsikoidaan testamentiksi, joten sen puuttuminen ei tee jälkisäädöksestä tehotonta. Ratkaisevaa on siis lähtökohtaisesti asiakirjan laatijan tarkoitus. Lisäksi myöskään päiväys ei kuulu pakottavaan testamenttimuotoon, mutta päiväyksen merkitseminen kuitenkin helpottaa esimerkiksi mahdollisessa testamentin moiteoikeudenkäynnissä. Päiväyksen avulla voi esimerkiksi osoittaa, että testamentti on laadittu ennen kuin testamenttaaja on sairastunut dementiaan.

Testamentti on allekirjoitettava, sillä ilman allekirjoitusta testamentti on lähtökohtaisesti pätemätön, vaikka testamenttaustahdosta ei olisikaan epäilystä. Allekirjoituksella testamentin tekijä siis vahvistaa tahdonilmaisunsa. Testamentin tekijän on allekirjoitettava tai tunnustettava allekirjoituksensa kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Todistajien on todistettava testamentti allekirjoituksillaan. Todistajien tulee lisäksi tietää, että kyseinen asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijä saa kuitenkin itse päättää, haluaako hän paljastaa testamentin sisältöä todistajille. Todistajien tulee merkitä nimikirjoituksensa oheen ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä todistamisen aika ja paikka. Lisäksi heidän tulisi tehdä merkintä myös sellaisista seikoista, joiden he katsovat vaikuttavan testamentin pätevyyteen.

Tietyissä olosuhteissa testamentin määrämuodosta voidaan kuitenkin poiketa. Tällöin on kyse hätätilatestamentista, joka tulee silloin kyseeseen, kun testamentin tekijä on estynyt tekemästä varsinaista testamenttia sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi. Hätätilatestamentti voidaan tehdä joko suullisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä tai todistajitta, jolloin testamentin tekijän on omakätisesti kirjoitettava ja allekirjoitettava testamentti. Hätätilatestamentti raukeaa kuitenkin kolmen kuukauden kuluttua pakottavan esteen päättymisestä, jollei testamenttia ole tehty uudestaan noudattaen testamentin muotosäännöksiä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa