Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja ulosotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentilla saatava perintö voidaan ulosmitata, jos omaisuus on ylipäätään ulosottokelpoista. Testamentin saaja voi kuitenkin luopua testamentista, jolloin oikeutta ulosmittaamiseen ei ole. Luopumisen on oltava tehokas, jotta ulosmittaukselta vältytään. Ulosmittauspäätöksen jälkeen tehty luopuminen ei ole velkojaa sitova.

Ulosmittauksen estävä perinnöstä luopuminen voi tapahtua eri tavoin. Perillinen voi perittävän vielä eläessä luopua oikeudestaan perintöön. Perittävän kuoltua perillisen tulee joko antaa kirjallinen luopumisilmoitus tiedoksi kuolinpesälle tai jättää luopumisilmoitus kotipaikkansa maistraattiin. Tehokas luopuminen edellyttää myös, ettei perillinen ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin perinnön vastaanottamiseksi. Perinnöstä on luovuttava ennen ulosmittauspäätöstä.

Testamentista luopuminen vaikuttaa perinnön jakautumiseen. Jos luopujan jälkeläiset ovat testamentin tekijään nähden perillisasemassa, he ovat testamentin saajan sijaantulijoina. Testamentattu omaisuus menee luopujan sijaan heille. Muussa tapauksessa omaisuus palautuu kuolinpesään ja jaetaan muiden perillisten kesken.

Testamentilla voidaan sivuuttaa lakimääräinen perillinen kokonaan. Rintaperilliset ovat aina oikeutettuja saamaan lakiosan, mutta testamentin voi hyväksyä lakiosaa vaatimatta. Lakiosaa ei voi vaatia toisen puolesta, joten ulosottoviranomainen ei voi vaatia velallisen lakiosaa, jos tämä ei itse sitä vaadi. Ulosottoviranomainen ei voi myöskään nostaa testamentin moitekannetta velallisen puolesta. Jos perintöön oikeutettu velallinen on sivuutettu testamentilla, eikä hän vaadi lakiosaansa, eivät ulosottotoimet ulotu testamentattuun omaisuuteen.

Kaikki testamentatut oikeudet eivät välttämättä ole ulosottokelpoisia. Lain mukaan sellaista omaisuutta ei voi ulosmitata, jota ei voi edelleen luovuttaa. Niinpä esimerkiksi testamentilla saatu käyttöoikeus ei ole ulosottokelpoista omaisuutta.

Ulosottotoimet voivat kohdistua myös testamentin tekijään. Jos vainajan velasta on toimitettu ulosmittaus, vainajan omaisuutta ei lain mukaan saa myydä ennen kuin kuukausi on kulunut perunkirjoituksesta tai velkojen maksusta on tehty sopimus. Testamenttia ei luonnollisesti voida panna täytäntöön, ennen kuin ulosmitattava velka on hoidettu tai sen hoitamisesta sovittu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa