Minilex - Lakipuhelin

Testamentti lastenlapsille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omaisuutensa jakoon kuoleman jälkeen on mahdollista vaikuttaa tekemällä testamentti. Kun henkilö on tehnyt testamentin, ei hänen omaisuuttaan jaetakaan lain perimyssääntöjen, vaan testamentin mukaan eräin rajoituksin. Testamentin laatiminen on tarkoin säänneltyä toimintaa. Ollakseen pätevä, testamentin tuleekin täyttää sille asetetut muotovaatimukset. Sen sijaan testamentin sisältö riippuu pitkälti testamentintekijästä, ja hän voi määrätä jäämistöstään pääsääntöisesti haluamallaan tavalla. Yksi suosittu vaihtoehto on tehdä testamentti lastenlastensa hyväksi. Lastenlasten hyväksi tehtyjen testamenttien suosiota voi selittää muun muassa omaisuuden joka sukupolvessa tapahtuvan perintöverotuksen välttäminen.

Lain mukaan vainajan perivät ensisijaisesti tämän lapset. Jos joku perittävän lapsista on kuollut, saavat kuolleen lapsen jälkeläiset tämän osuuden. Lapsenlapset voivat siis periä myös lain nojalla. Jos vainaja on kuitenkin tehnyt testamentin lastenlastensa hyväksi, saavat he testamentin perusteella omaisuutta siitä riippumatta, onko heidän perillisasemassa oleva vanhempansa vielä elossa. Tällöin täytyy kuitenkin muistaa, että rintaperillisillä on oikeus halutessaan vaatia lakiosaansa jäämistöstä. Lakiosa on puolet siitä, mitä rintaperillinen olisi saanut, jos perintö olisi jaettu lain mukaan. Jos siis joku vainajan lapsista tai muista rintaperillisistä on sivuutettu testamentilla, hän voi vaatia lakiosaansa. Lakiosien maksamisen jälkeen loput jäämistöstä jaetaan testamentin mukaan.

Lastenlasten hyväksi tehty testamentti ei välttämättä ole sellainen, että kaikki lastenlapset saavat yhtä suuren osan jäämistöstä. Testamentissa voidaan esimerkiksi määrätä laista poikkeavista jako-osuuksista tai siitä, kuka saa mitäkin omaisuutta. Lapsenlapsille tehty testamentti voi omistusoikeustestamentin sijaan olla myös käyttöoikeustestamentti, jolloin lastenlapset saavat käyttää omaisuutta, mutta sen omistusoikeuden saa joku muu. Tyypillisiä ovat myös järjestelyt, joissa jäämistön omistusoikeus testamentataan lastenlapsille ja käyttöoikeus heidän vanhemmilleen. Vastauksia testamentteihin liittyviin lisäkysymyksiin saat soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa