Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja avioehtosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti tehdään kuoleman varalta, avioehtosopimus avioliiton päättymisen varalta. Avioliitto voi päättyä paitsi kuolemaan myös eroon. Avioehdolla voidaan rajata puolisoiden avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Sekä testamentti että avioehto vaikuttavat jäämistön ositukseen ja jakamiseen.

Avioehto ja testamentti toimivat toisiaan täydentävinä jäämistösuunnittelun välineinä. Avioehdolla voidaan puolison avio-oikeus sulkea pois joko kokonaan tai osittain, ja avioehdon voi haluttaessa tehdä vain eron varalle. Testamentilla voidaan kumota avioehdon vaikutukset.

Asiakirjoja suunniteltaessa on olennaista miettiä, mitä halutaan. Onko tarkoitus vahvistaa lesken asemaa vai rintaperillisten asemaa toisen puolison kuoltua? Jos puolisoilla on avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehto, voi testamentilla määrätä koko omaisuudestaan. Eloonjääneellä puolisolla ei ole silloin oikeutta saada muuta kuin oma omaisuutensa. Ilman avioehtoa puolisolle kuuluu avio-oikeuden perusteella puolet yhteisestä omaisuudesta. Testamenttausvalta ei ulotu sellaiseen omaisuuteen, joka avio-oikeuden perusteella kuuluu puolisolle.

Avioehto ja testamentti muun kuin lesken hyväksi heikentävät lesken asemaa ja vahvistavat testamentin saajan asemaa. Avioehto vain eron varalle ja testamentti lesken hyväksi puolestaan vahvistavat lesken asemaa rintaperillisiin nähden. Jos perittävällä ei ole lapsia, leski on vainajan lakimääräinen perillinen. Muussa tapauksessa leski voi periä puolisonsa vain testamentin nojalla.

Testamentilla voidaan vaikuttaa myös perillisten puolisoiden avio-oikeuteen. Testamentissa voidaan määrätä, että perillisten puolisoilla ei ole avio-oikeutta perittävään omaisuuteen. Tämä on hyvä keino varmistaa, ettei perintöä tarvitse avioerotilanteissa jakaa entisille miniöille ja vävyille. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa