Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tiedoksiantaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perillisten on luovutettava testamenttiasiakirja testamentin saajalle. Testamentin tiedoksiantaminen on sen sijaan testamentin saajalle kuuluva velvollisuus. Testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi perillisille, mikäli hän haluaa vedota testamenttiin. Testamentin tiedoksi antaminen on edellytys sille, että testamentti voidaan laillisesti panna täytäntöön.

Testamentin tiedoksiantaminen tapahtuu toimittamalla perillisille oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Tiedoksiannon on tapahduttava haastemiehen välityksellä tai muuten todistettavaksi. Oleellista on, että perillinen saa tiedon testamentista todistettavasti, ja että hänelle annetaan tiedoksiannon yhteydessä oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Usein tiedoksiannosta tehdään merkintä testamenttiin. Tämä helpottaa myöhempää todistelua. Jos kysymyksessä on suullinen testamentti, on perillisille annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä.

Testamentti on annettava tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen eli jokaiselle perilliselle on annettava jäljennös testamenttiasiakirjasta todistettavalla tavalla. Jos testamentin tekijän perillisenä on eloon jäänyt puoliso, on testamentti tällöin annettava tiedoksi myös testamentin tekijän toissijaisille perillisille, joilla tiedoksi antamisen hetkellä on lähinnä oikeus periä testamentin tekijä. Jos testamentin saaja ei halua vedota testamenttiin, ei hänen tarvitse antaa testamenttia tiedoksi. Testamenttia ei tarvitse antaa tiedoksi kenellekään myöskään tilanteessa, jossa testamentin saaja on testamentin tekijän ainoa lakimääräinen perillinen. Jos testamentin tekijältä ei ole jäänyt perillisiä, on testamentin tiedoksianto toimitettava valtiokonttorille.

Jos testamentin saajia on useita, riittää, että joku heistä antaa testamentin tiedoksi perillisille. Tällöin tiedoksianto luetaan myös muiden testamentin saajien hyväksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa