Minilex - Lakipuhelin

Testamentin muotovirhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin laatimista koskevat ankarat muotovaatimukset. Kaikki varsinaiset testamenttimääräykset on annettava laissa säädetyssä testamentin määrämuodossa. Tämä on testamentin pätevyyden edellytys. Jos testamenttia rasittaa muotovirhe, voidaan testamentti julistaa pätemättömäksi.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti, ja kahden esteettömän todistajan on todistettava testamentti oikeaksi. Myös testamentin tekijän on allekirjoitettava testamenttiasiakirja. Testamentin tekijä voi allekirjoittaa testamentin omakätisesti todistajien läsnä ollessa, tai hän voi tunnustaa aikaisemman allekirjoituksensa omakseen. Tämän jälkeen todistajat todistavat testamentin oikeaksi nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee merkitä nimikirjoitustensa oheen ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä todistamisen aika ja paikka ja muut seikat, joilla he katsovat olevan vaikutusta testamentin pätevyyteen. Todistajien on oltava yhtä aikaa läsnä, kun he todistavat testamentin oikeaksi nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että kysymyksessä oleva asiakirja on testamentti, mutta heidän ei tarvitse tietää testamentin sisältöä. Todistajien on oltava esteettömiä. Testamentin saaja, alle 15-vuotias tai lähisukulaiset ovat esteellisiä, eivätkä siksi voi toimia testamentin todistajina.

Testamentin määrämuotoa on noudatettava tarkoin, jotta testamentin tekijän tahto varmasti toteutuu. Jos testamenttia ei ole tehty laissa säädettyä määrämuotoa noudattaen, eli testamenttia rasittaa muotovirhe, voidaan testamentti julistaa moitekanteen johdosta pätemättömäksi. Testamentin moitekanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannista.

Jos testamentin laatiminen on ajankohtaista, ota yhteyttä lakimieheen. Näin varmistat, että testamentti on muotovirheetön.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa