Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja perilliset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentilla voidaan poiketa laissa säädetystä perimysjärjestyksestä. Lain mukaan perittävän perintö menee ensisijaisesti perittävän rintaperillisille, joita ovat hänen lapsensa ja lapsenlapsensa. Mikäli rintaperillisiä ei ole, perinnön saa perittävän aviopuoliso. Jos perittävältä ei ole jäänyt rintaperillisiä eikä aviopuolisoa, perinnön saavat perittävän vanhemmat tai heidän jälkeläisensä. Viimekädessä perintö menee perittävän isovanhemmille tai mikäli perillisiä ei ole, perinnön saa valtio.

Perittävä voi kuitenkin eläessään laatia testamentin ja määrätä, että koko perintö tai osa siitä jaetaan muulla tavoin kuin laissa esitetyllä tavalla. Esimerkiksi perittävä voi määrätä aviopuolisolleen omaisuutta, vaikka hän ei lain perusteella olisikaan oikeutettu perintöön. Perillinen voi myös tehdä testamentissa perillisen perinnöttömäksi, mikäli tietyt laissa säädetyt edellytykset perinnöttömäksi tekemisestä täyttyvät. Testamentti on tehtävä laissa säädetyssä määrämuodossa eli kirjallisesti. Lisäksi kahden henkilön on todistettava testamentti oikeaksi. Testamentin sisällöstä testamentin tekijä voi sen sijaan päättää vapaasti, eikä todistajien tarvitse olla tarkemmin tietoisia siitä, kuinka omaisuudesta on testamentissa määrätty ja kenen hyväksi. Testamentilla voidaan määrätä jollekin henkilölle omistusoikeus perittävän omaisuuteen tai tietylle perittävän määräämälle henkilölle voidaan testamentata vain käyttö-tai hallintaoikeus tiettyyn omaisuuteen. Se, kuinka perittävä määrää omaisuudesta jää hänen päätettäväkseen. Perittävän tarkoitus tulee kuitenkin käydä selvästi ilmi testamentissa. Testamentilla ei kuitenkaan voida tehdä tyhjäksi rintaperillisen oikeutta lakiosaan, paitsi siinä tapauksessa, että lakiosaan oikeutettu on tehty perinnöttömäksi. Tässäkin tapauksessa lakiosaan on oikeutettu rintaperillisen sijaan tuleva perillinen, eli käytännössä hänen jälkeläisensä. Lisäksi perittävän leskellä on testamentista riippumaton oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto, jos hänen omaan varallisuuteensa ei kuulu kodiksi sopivaa asuntoa. Sama koskee tavanomaista asuinirtaimistoa. 

Henkilöllä on siis melko paljon valtaa päättää omasta varallisuudestaan ja siitä, kenelle omaisuus päätyy hänen kuolemansa jälkeen, vaikka rajoituksia omaisuudesta määräämiseen on tehty rintaperillisiä ja leskeä koskien. On suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen, mikäli kysymyksiä herää koskien perillisiä ja testamenttia. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa