Minilex - Lakipuhelin

Testamentin saaja kuollut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos testamentin saaja kuolee sovelletaan hieman erilaisia sääntöjä riippuen siitä, onko testamentin saaja kuollut ennen testamentin tekijää vai sen jälkeen.

Toisinaan saattaa käydä niin, että testamentin saaja kuolee testamentin tekijän kuoleman jälkeen ennen kuin testamentti on pantu täytäntöön. Tällöin testamentin saajan osuus kuuluu hänen kuolinpesäänsä, ja perintö siirtyy testamentin saajan oikeudenomistajille. Näin siis on, mikäli testamentin saaja on ollut vielä elossa testamentin tekijän kuollessa eikä testamentista muuta johdu.

Jos testamentin saaja sen sijaan kuolee ennen testamentin tekijää tai ennen kuin hänen hyväkseen tehty testamentti on tullut voimaan ratkaistaan sijaantulo-oikeutta koskeva kysymys testamentin tulkinnalla. Testamentista saattaa ilmetä testamentin toissijaissaaja, jolle on annettu oikeus testamentattuun omaisuuteen ensisaajan jälkeen. Aina testamentissa ei ole nimetty toissijaissaajaa, mutta siitä kuitenkin käy ilmi henkilö, jolle omaisuus on kuolleen testamentin saajan sijasta osoitettava. Jos kysymystä siitä, kuka saa kuolleelle testamentin saajalle määrätyn omaisuuden ei voida ratkaista testamentin tulkinnalla, sovelletaan niin kutsuttua sijaantulo-olettamaa. Jos testamentin saaja kuolee ennen kuin hänen testamenttiin perustuva oikeutensa on tullut voimaan tai jos testamenttia ei muutoin voida panna hänen kohdaltaan täytäntöön, tulevat hänen jälkeläisensä hänen sijaansa, mikäli heillä olisi ollut oikeus periä testamentin tekijä. Sijaantulijan on siten oltava myös testamentin tekijän sellainen perillinen, joka on oikeutettu perintöön testamentin tekijän jälkeen. Sijaantulijan ei kuitenkaan tarvitse olla testamentin tekijän lähin perillinen. Sijaantulijan on oltava elossa testamentin tekijän kuollessa tai ainakin sitä ennen siitetty.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa