Minilex - Lakipuhelin

Testamentti lapselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti on henkilön tekemä määräys siitä, miten hänen omaisuutensa tulee jakaa hänen kuolemansa jälkeen. Testamenttia koskevat tarkat muotovaatimukset, joita on noudatettava, jotta testamentti olisi pätevä. Testamentti onkin yleensä esimerkiksi laadittava kirjallisesti, se on allekirjoitettava ja kahden esteettömän, yhtä aikaa läsnä olevan henkilön tulee todistaa se. Testamentin sisällön osalta testamentintekijällä on kuitenkin pitkälti vapaat kädet ja hän voi määrätä jäämistöstään haluamallaan tavalla. Siten hän voi päättää esimerkiksi tehdä testamentin lapsensa hyväksi.

Rintaperilliset, eli vainajan jälkeläiset suoraan etenevässä polvessa, ovat tämän ensisijaisia perillisiä. Siten vainajan lapset perivät lain mukaan jokainen yhtä suuren osan jäämistöstä, ja jos joku lapsista on kuollut, jakavat kuolleen lapsen jälkeläiset tämän osuuden. Vaikka jäämistö jo lain mukaan jaetaan perittävän lasten kesken, voidaan myös lapsen tai lasten hyväksi tehdyllä testamentilla vaikuttaa rintaperillisten perimykseen monin eri tavoin. Testamentintekijä voi esimerkiksi määrätä, että yksi lapsista saa kaiken omaisuuden muiden lasten jäädessä perinnöttömiksi. Tällöin täytyy kuitenkin muistaa, että rintaperillisillä on testamentista huolimatta oikeus vaatia lakiosaansa, joka on puolet siitä, mitä rintaperillinen lain mukaan saisi. Lasten hyväksi tehdyllä testamentilla voidaan myös määrätä muita laista poikkeavia jako-osuuksia tai esimerkiksi päättää siitä, kuka lapsista saa mitäkin omaisuutta. Testamentissa on mahdollista myös määrätä, ettei lapsen puolisolla ole avio-oikeutta perintönä saatuun omaisuuteen. Yhtenä mahdollisena vaihtoehtona on lisäksi käyttöoikeustestamentin laatiminen lapsen hyväksi. Tällöin lapsi saa käyttöoikeuden testamentissa mainittuun omaisuuteen, mutta omistusoikeus menee jollekin toiselle. Käyttöoikeudesta ei tarvitse maksaa perintöveroa, mikä voi olla yksi syy tällaiselle järjestelylle. Myös tällöin lakiosavaatimuksen mahdollisuus on kuitenkin olemassa.

Testamentin voi siis laatia lapsensa hyväksi, ja erilaisia vaihtoehtoja testamenttimääräysten sisällöille on lukemattomia. Jäämistösuunnittelu voikin usein olla haastavaa työtä, kun testamentintekijä yrittää valita kaikista vaihtoehdoista sen, joka parhaiten sopii hänen tilanteeseensa. Suositeltavaa onkin kääntyä lakimiehen puoleen, jotta testamentti tulisi laadittua oikeaoppisesti, ja jotta sen vaikutukset testamentintekijän kuoleman jälkeen olisivat sellaiset kuin hän tarkoitti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa