Minilex - Lakipuhelin

Testamentin kumoaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti on asiakirja, jolla täysi-ikäinen henkilö määrää jäämistöstään eli siitä, miten perintö jaetaan tämän kuoleman jälkeen. Testamentin tehnyt henkilö voi kumota testamenttinsa eli peruuttaa sen elinaikanaan samalla tavalla kuin testamentti perustetaan tai tehdä uuden testamentin, jolloin vanha testamentti on ristiriitaisilta osiltaan tehoton, jos katsotaan perittävän niin tarkoittaneen. Testamentin tekijä ei voi tehokkaasti luopua oikeudestaan peruuttaa testamentti eli lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei ole sitova. Testamenttia ei voi peruuttaa toisen puolesta, edes tämän kuoleman jälkeen. Testamentti voidaan kuitenkin julistaa perillisen moitteen myötä tietyissä tilanteissa pätemättömäksi.

Testamentin tekijä voi siis peruuttaa elinaikanaan aiemmin tekemänsä testamentin laatimalla peruutuksesta asiakirjan kahden esteettömän todistajan läsnäollessa. Todistajien tulee todistaa testamentin peruuttajan peruutustahto allekirjoituksillaan. Samoin toimitaan uutta testamenttia tehdessä, jolloin sekä vanha että uusi testamentti ovat voimassa, ellei samassa määrätä että vanha testamentti peruutetaan osittain tai kokonaan. Jos kuitenkin niiden määräykset ovat ristiriidassa keskenään, lähtökohtaisesti katsotaan, että ensin laadittu testamentti on niiltä osin tehoton ellei testamentin tekijä ole toisin määrännyt tai tarkoittanut.

Jos puolisot ovat tehneet keskinäisen testamentin, toinen heistä ei voi sitä peruuttaa yksin, jos sen peruuttaminen on ilmeisesti vastoin molemminpuolisen määräyksen olennaisia edellytyksiä. Jos kuitenkin puoliso tästä kiellosta huolimatta toimii edellytysten vastaisesti, hän menettää testamenttiin perustuvan oikeutensa.

Testamentin tekijän kuoleman jälkeen testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi perillisen moitteesta, jos testamentin tekijä ei ole ollut lain mukaisesti kelpoinen tekemään testamenttia tai jos testamanttia ei ole tehty lain säännösten mukaisesti. Lisäksi se voidaan julistaa pätemättömäksi, jos sen tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai muu sieluntoiminnan häiriö tai jos testamentin tekijä on joko pakotettu tekemään testamentti tai hänet on siihen taivuteltu käyttämällä hyväksi esimerkiksi hänen riippuvaista asemaansa tai ymmärtämättömyyttään. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa