Minilex - Lakipuhelin

Testamentin laatiminen itse

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin voi laatia itse tai lakimiehen apua käyttäen. Ennen testamentin laatimista on tärkeää miettiä, mitä omaisuudelleen haluaa tapahtuvan kuolemansa jälkeen ja kenelle omaisuutensa haluaa testamentata. Saattaa olla myös syytä harkita sitä, minkälaisen testamentin haluaa tehdä. Eri testamenttityyppien välillä on nimittäin perintöverotuksessa ilmeneviä eroja. Testamenttia laadittaessa on mahdollista määrätä testamentille toimeenpanija, jonka tehtävänä on testamentin tekijän tahdon toteuttaminen. Testamentissa voidaan määrätä myös esimerkiksi haudan hoitamiseen liittyvistä seikoista.

Testamenttia laadittaessa on erittäin tärkeää muistaa, että testamentin laatimista koskevat ankarat muotovaatimukset. Testamentti on tehtävä kirjallisesti, ja kahden esteettömän todistajan on todistettava testamentti oikeaksi. Myös testamentin tekijän on allekirjoitettava testamenttiasiakirja. Testamentin tekijä voi allekirjoittaa testamentin omakätisesti todistajien läsnä ollessa, tai hän voi tunnustaa aikaisemman allekirjoituksensa omakseen. Tämän jälkeen todistajat todistavat testamentin oikeaksi nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee merkitä nimikirjoitustensa oheen ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä todistamisen aika ja paikka ja muut seikat, joilla he katsovat olevan vaikutusta testamentin pätevyyteen. Todistajien on oltava yhtä aikaa läsnä, kun he todistavat testamentin oikeaksi nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että kysymyksessä oleva asiakirja on testamentti, mutta heidän ei tarvitse tietää testamentin sisältöä. Todistajien on oltava esteettömiä. Testamentin saaja, alle 15-vuotias tai lähisukulaiset ovat esteellisiä, eivätkä siksi voi toimia testamentin todistajina.

Testamentin määrämuotoa on noudatettava tarkoin, jotta testamentin tekijän tahto varmasti toteutuu. Jos testamenttia ei ole tehty laissa säädettyä määrämuotoa noudattaen, voidaan testamentti julistaa moitekanteen johdosta pätemättömäksi.

Testamentin voi laatia itse, mutta tällöin on erittäin tärkeää osata laatia testamentti muodollisesti oikein, jotta testamentti olisi pätevä. Testamentin laatimisessa onkin syytä käyttää lakimiestä apuna. Näin varmistat, että testamentti on pätevä ja perintöverotuksellisesti järkevä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa