Minilex - Lakipuhelin

Testamentin teko sairaalassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainsäädäntö ei rajaa paikkoja, joissa testamentti voidaan tehdä, vaan laki lähtee siitä, että testamentin teon on muutoin täytettävä tietyt muotoedellytykset, jotta se on pätevä. Lähtökohtaisesti testamentin voi siten tehdä myös sairaalassa.

Testamentin voi tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö. Jos henkilö on tai on ollut naimisissa, hän voi tehdä testamentin nuorempanakin. Viisitoista vuotta täyttänyt henkilö saa tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus hallita.

Perusedellytys testamentin teolle on, että se tehdään kirjallisesti ja että läsnä on yhtä aikaa kaksi todistajaa, jotka todistavat testamentin omilla nimikirjoituksillaan. Todistajien on tiedettävä, että kyseessä on testamentti, mutta heidän ei tarvitse tietää sen sisältöä. Jos testamenttia ei esimerkiksi sairauden takia voi tehdä kuten edellä vaaditaan, testamentin voi tehdä suullisesti, jos läsnä on yhtä aikaa kaksi todistajaa. Ilman todistajiakin testamentti voidaan sairauden tai muun pakottavan syyn takia tehdä, jos henkilö omakätisesti kirjoittaa ja allekirjoittaa testamentin. Sairauden ja pakottavan syyn takia tehdyn testamentin pätevyydellä on kuitenkin tiettyjä, laissa säädettyjä edellytyksiä.

Kuten mikä tahansa testamentti, myös sairaalassa tehty testamentti, voi olla joissain tapauksissa pätemätön. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi ne, kun testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö tai jos tekijä ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa