Minilex - Lakipuhelin

Testamentti lapsen huoltajuudesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin tekijä määrää testamentilla omaisuudestaan. Lain muotomääräykset täyttävä testamentti on asiakirja, joka sitoo sekä perillisiä että viranomaistahoja ja jonka määräyksiä on noudatettava. Testamentti-sanaa käytetään usein myös muissa kuin omaisuuteen liittyvissä asioissa. Lain mukaan henkilö voi määrätä testamentilla pätevästi vain jäämistöstään, joten muunlaiset testamentit eivät ole samalla tavalla sitovia kuin omaisuuden hoidosta ja jakamisesta määräävä testamentti.

Lapsen huoltajat voivat laatia kuolemansa varalta niin sanotun huoltotestamentin. Huoltotestamentissa huoltajat ilmaisevat tahtonsa lapsen tai lasten huoltajuuden järjestämisestä, jos huoltajat kuolevat. Tällainen asiakirja ei ole viranomaisia tai tuomioistuinta sitova, mutta se otetaan huomioon, kun huoltajuuskysymystä ratkaistaan. Lapsen jäätyä ilman huoltajia käräjäoikeus määrää uuden huoltajan joko sosiaaliviranomaisen tai lapsen läheisen hakemuksesta.

Huoltajuuspäätöstä ratkaistaessa lapsen etu on pääosassa. Edesmenneiden huoltajien mielipiteellä on suuri merkitys, vaikka huoltotestamentti ei tuomioistuinta sidokaan. Huoltajat ovat kuitenkin tehneet huoltotestamentin lapsen parhaaksi, ja jos olennaisia muutoksia ei testamentin tekemisen jälkeen ole tullut, on varsin todennäköistä, että huoltajuus ratkaistaan testamentin mukaisesti. Päätöksenteossa kuullaan myös lasta, jos se on lapsen iän ja kehitystason puolesta mahdollista.

Huoltotestamenttia laadittaessa on syytä sopia asiasta sen henkilön kanssa, jolle huoltajuus halutaan antaa. Asiakirjalla ei ole varsinaisia muotovaatimuksia, mutta se kannattaa päivätä ja vahvistaa allekirjoituksilla. Todistajia voi myös käyttää. Asiakirjassa voi lisäksi perustella, miksi juuri kyseinen henkilö halutaan huoltajaksi ja miksi se olisi lapsen edun mukaista. Huoltotestamentin voivat tehdä huoltajat yhdessä tai yksinhuoltaja yksin.  

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa