Minilex - Lakipuhelin

Testamentti perukirjassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentissa mainitun edunsaajan on annettava vainajan lakisääteisille perillisille tieto testamentista. Tiedoksianto on tehtävä joko haastemiehen välityksellä tai muuten todistettavasti. Näin varmistetaan, että perillisillä on mahdollisuus halutessaan moittia testamenttia eli nostaa moitekanne. Moitekanne on nostettava tietyn ajan kuluessa. Aika lähtee kulumaan testamentin tiedoksisaannista, minkä vuoksi todisteellinen tiedoksianto on välttämätöntä.

Testamentti voidaan antaa tiedoksi perunkirjoituksen yhteydessä. Perilliset ja yleistestamentin saajat on kutsuttava perunkirjoitukseen. Tavallisesti kaikki testamentin saajat kutsutaan perunkirjoitukseen riippumatta siitä, onko kyseessä erityis- vai yleistestamentin saaja, vaikka laissa edellytetään vain yleistestamentin saajien kutsumista. Jos kutsu toimitetaan kirjallisena, sen liitteenä on usein kopio testamentista tai tieto testamentin olemassaolosta. Tällainen tapa ei vielä riitä täyttämään todisteellisen tiedoksiannon vaatimusta.

Varsinaisessa perunkirjoitustilaisuudessa testamentti voidaan esittää vainajan perillisille. Kun tästä tehdään merkintä perukirjaan, tapahtuu testamentin tiedoksianto lain edellyttämällä tavalla. Perukirjan todistajat todistavat samalla, että testamentti on annettu paikalla oleville kuolinpesän osakkaille tiedoksi. Testamentin saajan on kuitenkin muistettava, että testamentti on annettava kaikille perillisille tiedoksi. Jos perunkirjoituksessa kaikki osakkaat eivät ole paikalla, tiedoksianto on tehtävä muulla tavoin. Henkilökohtaista paikallaoloa ei välttämättä tarvita. Riittää, että henkilö on tilaisuudessa valtakirjalla edustettuna. Myös tällöin tiedoksisaanti on tapahtunut lain vaatimusten mukaisesti.

Testamentin mainitseminen perukirjassa riittää siis todisteelliseksi tiedoksiannoksi, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät. Perunkirjoituksessa olevien pesän osakkaiden on saatava tietoonsa testamentin sisältö, ja kaikkien osakkaiden on oltava paikalla joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla edustettuna. Paikalla olevien osalta testamentin tiedoksianto luonnollisesti tapahtuu, vaikka joku osakkaista puuttuisikin. Puuttuville osakkaille on annettava tieto testamentista muulla tavoin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa