Minilex - Lakipuhelin

Testamentin vahvistaminen tuomioistuimessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamenttiin liittyviä epäselvyyksiä voidaan ratkoa tuomioistuimessa testamenttikanteen nostamisen jälkeen. Testamentin vahvistaminen tapahtuu siis tuomioistuinprosessin kautta. Tavallisesti tarvetta testamentin vahvistamiseen ei ole, mutta tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tapauksissa voidaan asia ratkaista oikeusteitse. Jos kanteen nostaja haluaa tuomioistuimen vahvistavan, että testamentin sisältö on erilainen kuin väitetään, puhutaan testamentin tulkintakanteesta. 

Kaikki tulkintaongelmat eivät päädy tuomioistuimen ratkaistavaksi. Testamentin toimeenpanijan, kuolinpesän pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtäviin kuuluu itsenäisesti tulkita testamenttia ja tehdä ratkaisut sen perusteella. Kuolinpesän osakkaat voivat joko hyväksyä näkemyksen tai viedä tulkinta-asian oikeuteen.

Testamentin tulkintakanteen voi nostaa kuka tahansa, jonka etu tai oikeus riippuu testamentista ja sen tulkinnasta. Kanteen nostamiselle ei ole laissa määritelty erityistä määräaikaa, mutta kanne on nostettava kohtuullisessa ajassa. Sen sijaan on olemassa erikseen testamentin moitekanne, jonka voi nostaa vain perillinen ja joka on nostettava kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaamisesta. Tämä on kuitenkin eri asia kuin testamentin tulkintakanne, jota ei ole rajoitettu pelkästään perillispiiriin kuuluville.

Tulkintakanne voidaan nostaa silloin, kun testamentin sisällössä on epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia. Pääasiana on selvittää, mikä on ollut testamentin tekijän tahto ja tarkoitus. Tekijän tahdosta täytyy kuitenkin olla riittävät todisteet, jotta testamentti voidaan vahvistaa sen mukaiseksi. Tulkinnan lähtökohtana on testamentin sanamuoto, mutta joskus voi olla syytä epäillä, että tekijä on erehtynyt termien merkityksestä tai tehnyt kirjoitusvirheen. Esimerkiksi omistus-, hallinta- ja käyttöoikeudet voivat mennä sekaisin testamentin tekijältä. Tulkintaongelmia voi aiheutua myös sellaisten ilmaisujen kuin "kaikki jälkeläiset" tai "perinnönsaajat" käytöstä, jolloin voi olla epäselvää, keitä kaikkia testamentin tekijä on tarkoittanut. Valmiin kaavan kopioiminen voi johtaa siihen, että testamentti ei vastaakaan tekijänsä tarkoitusta, ja tämä voi tulla ilmi vasta tekijän kuoleman jälkeen. Sen vuoksi testamentti olisikin aina syytä laatia lakimiehen avustuksella.

Testamentin vahvistamiseen on myös muita kannemahdollisuuksia kuin tulkintakanne. Tekijä on voinut tehdä eläessään monta testamenttia, eikä ole täyttä varmuutta siitä, mikä testamenteista on viimeisin ja voimassa kuolinhetkellä. Tekijä on myös voinut peruuttaa aiemmin tekemänsä testamentin, mitä voidaan pyytää vahvistettavaksi peruuttamiskanteella. Joskus koko testamentin olemassaoloa on syytä epäillä. Niin sanotulla ineksistenssikanteella voidaan vaatia tuomioistuinta vahvistamaan, että testamenttia ei ole lainkaan olemassa.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa