Minilex - Lakipuhelin

Testamentin vaatimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentilla on tiukat muotovaatimukset. Lain asettamat ehdot on täytettävä, jotta testamentti olisi pätevä. Tiukkojen muotomääräysten tarkoituksena on varmistaa, että testamentti todella vastaa tekijänsä tahtoa. 

Pääsäännön mukaan testamentin tekijän on oltava täysi-ikäinen. Poikkeuksen muodostavat naimisissa olevat alaikäiset sekä 15 vuotta täyttäneet, jotka voivat määrätä tietynlaisesta omaisuudestaan. Testamentin tekijän on lisäksi oltava testamentintekokelpoinen. Hänellä on oltava henkiset edellytykset ymmärtää testamentin merkitys ja sen seuraukset. Tekijän on kyettävä muodostamaan itse oma tahtonsa, jotta testamentti toteutuu tekijänsä tahdonilmauksena.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan läsnäollessa. Todistajien on oltava yhtä aikaa paikalla, ja he todistavat testamentin nimikirjoituksillaan. Testamentin sisältöä ei tarvitse paljastaa todistajille, mutta heidän on tiedettävä, että asiakirja on nimenomaan testamentti. Todistajat eivät saa olla liian läheistä sukua testamentin tekijälle, eivätkä he saa olla testamentin edunsaajia tai näiden läheisiä. Todistajat eivät siis saa olla jäävejä. Todistajalta vaaditaan vähintään 15 vuoden ikää.

Kirjallisen testamentin sijaan voidaan tietyissä tapauksissa turvautua hätätilatestamenttiin. Henkilö, joka sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi ei voi tehdä edellä esitetyn mukaista testamenttia, voi tehdä suullisen testamentin kahden todistajan läsnäollessa. Hätätilatestamentin voi myös ilman todistajia omakätisesti kirjoittaa ja allekirjoittaa, jolloin se on pätevä. Hätätilatestamentti on voimassa vain rajoitetun ajan. Esteen poistuttua testamentin tekijällä on kolme kuukautta aikaa tehdä uusi, tavalliset muotomääräykset täyttävä testamentti. Ellei tätä tehdä, voimassa olevaa testamenttia ei ole.

Testamentin laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijan apua, jotta epätoivotuilta seuraamuksilta ja turhilta perintöriidoilta vältyttäisiin. Testamentti ei ole pätevä, jos muotovaatimukset eivät täyty. Pätemättömyys ei tosin vaikuta itsestään, vaan jonkun perillisen on ryhdyttävä aktiivisiin toimiin, jotta testamentti julistettaisiin pätemättömäksi. Muotomääräyksiä noudattamalla voidaan välttää perillisten oikeusriitoja. Kannattaa siis varmistaa, että testamentti on oikein laadittu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa