Minilex - Lakipuhelin

Testamentista ilmoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin saajan tehtävänä on ilmoittaa perillisille testamentista. Testamentista ilmoittaminen on siis testamentin saajalle kuuluva velvollisuus. Tätä ilmoitusmenettelyä kutsutaan testamentin tiedoksiannoksi, ja se on testamentin laillisen täytäntöönpanon edellytys.

Testamentin tiedoksiantaminen tapahtuu toimittamalla perillisille oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Tiedoksiannon on tapahduttava haastemiehen välityksellä tai muuten todistettavaksi. Tiedoksiantamisen ei siten ole pakko tapahtua haastemiehen välityksellä, vaan oleellista on, että perillinen saa tiedon testamentista todistettavasti. Jos testamentin tiedoksiantamisessa ei käytetä haastemiestä, täyttyy vaatimus tiedoksiannon todisteellisuudesta esimerkiksi silloin, kun kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittaa tiedoksiantolomakkeen yhtä aikaa perillisen kanssa. Perilliselle tulee antaa tiedoksiannon yhteydessä oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Jos näin ei tehdä, testamentin tiedoksianto ei ole tapahtunut laillisella tavalla.

Jos kysymyksessä on suullinen testamentti, on perillisille annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä.

Testamentti on annettava tiedoksi jokaiselle perilliselle erikseen eli jokaiselle perilliselle on annettava jäljennös testamenttiasiakirjasta todistettavalla tavalla. Jos testamentin tekijän perillisenä on eloon jäänyt puoliso, on testamentti tällöin annettava tiedoksi myös testamentin tekijän toissijaisille perillisille, joilla tiedoksi antamisen hetkellä on lähinnä oikeus periä testamentin tekijä. Jos testamentin saaja ei halua vedota testamenttiin, ei hänen tarvitse antaa testamenttia tiedoksi. Testamenttia ei tarvitse antaa tiedoksi kenellekään myöskään tilanteessa, jossa testamentin saaja on testamentin tekijän ainoa lakimääräinen perillinen. Jos testamentin tekijältä ei ole jäänyt perillisiä, on testamentin tiedoksianto toimitettava valtiokonttorille.

Jos testamentin saajia on useita, riittää, että joku heistä antaa testamentin tiedoksi perillisille. Tällöin tiedoksianto luetaan myös muiden testamentin saajien hyväksi.

Testamentin saajan on tärkeää huolehtia siitä, että hän antaa testamentin todisteellisesti tiedoksi perillisille ja toimittaa heille oikeaksi todistetun jäljennöksen testamentista. Perillisten moiteaika alkaa nimittäin kulua vasta, kun testamentin saaja on antanut testamentin heille tiedoksi laissa säädetyllä tavalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa