Minilex - Lakipuhelin

Testamentti vanheneminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti itse tahdonilmaisuna ei vanhene, eli testamentin voimassaolo ei riipu siitä kauanko aikaa testamentin laatimisesta sen tekijän kuolinhetkeen on kulunut. Sen sijaan testamentti voi olla mitätön, jos sen jälkeen on tehty uusi testamentti, joka korvaa vanhan asiakirjan. 

Sen sijaan perintö on vastaanotettava tietyn ajan kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta, jotta perillisten perimisoikeus ei vanhene. Tämä aika on 10 vuotta perinnönjättäjän kuolinhetkestä, eli perintöoikeuden syntymisestä laskettuna. Edellä mainittua aikaa voidaan myös tietyin perustein lyhentää. Perinnön vastaanottamisella tarkoitetaan sitä, että sen saaja jollain tavalla ryhtyy perintöön, eli esimerkiksi osallistuu kuolinpesän asioiden hoitamiseen tai muulla tavoin ilmaisee tahtonsa perinnön vastaanottamiseksi. Tällöin vanhentumisaika katkeaa, ja oikeus perintöön säilyy. Jos perinnönsaaja pysyy passiivisena koko 10 vuoden ajan, siirtyy hänen oikeutensa lain mukaan seuraavana sijaantulleelle henkilölle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa