Minilex - Lakipuhelin

Testamentti aviopuolisolle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintöoikeuden kannalta aviopuolisoja on kahdenlaisia: sellaisia, joilla on perintöoikeus puolison omaisuuteen, ja sellaisia, joilla ei ole. Jos puolisolla ei ole rintaperillisiä eli lapsia tai lapsenlapsia, aviopuoliso perii puolison lain nojalla. Jos taas puolisolla on rintaperillisiä, ovat nämä lakisääteisiä perillisiä. Tällöin eloonjäävä puoliso ei lain perusteella peri mitään. Avio-oikeus kuitenkin vaikuttaa lesken osuuden määrään puolison jäämistöstä. Avioehdolla ja testamentilla voidaan määrätä omaisuudesta myös toisin.

Testamentti voidaan tehdä aviopuolison hyväksi siten, että aviopuolisolle myönnetään täysi omistusoikeus kaikkeen perittävän omaisuuteen. Testamentti voi olla myös rajoitetumpi käyttö- tai hallintaoikeustestamentti, jolloin puoliso saa käyttö- tai hallintaoikeuden, mutta omistus siirtyy muulle taholle. Keskinäinen testamentti on suosittu aviopuolisoiden tekemä testamentti, mutta testamentin voi luonnollisesti tehdä myös yksipuolisesti aviopuolisolleen.

Jos perittävältä ei jää rintaperillisiä, aviopuoliso perii testamentin osoittamalla tavalla vainajan omaisuuden joko täysin tai rajoitetuin oikeuksin. Testamentissa voidaan määrätä myös toissijaiset perilliset. Mikäli näitä ei ole määrätty ja testamentissa on myönnetty täysi omistusoikeus, voi leski testamentata myös puolisolta perimänsä omaisuuden. Testamentilla voidaan siis vaikuttaa lesken testamenttausvaltaan. Ilman testamenttia leski joka tapauksessa perii lapsettoman puolisonsa, mutta ei voi testamentata tältä perittyä omaisuutta.

Lesken kuoltua ensiksi kuolleen puolison toissijaiset perilliset ovat oikeutettuja perintöosaan, ellei testamentilla ole muuta määrätty. Joissain tapauksissa toissijaiset perilliset voivat myös vaatia hyvitystä lesken perillisiltä. Täysi omistusoikeustestamentti puolison hyväksi estää tällaisen tilanteen syntymisen.

Täyden omistusoikeustestamentin voi tehdä puolison hyväksi, vaikka tekijällä olisi lapsiakin. Lain mukaan rintaperillisillä on kuitenkin oikeus lakiosaan (tietyin poikkeuksin). Lakiosaa on erikseen vaadittava, jotta sen saa. Rintaperillinen voi myös hyväksyä testamentin vaatimatta lakiosaa. Tällöin leski perii testamentin perusteella kaiken. Silloin kun pariskunnalla on lapsia, on tavallista, että testamentilla myönnetään puolisolle vain hallinta- tai käyttöoikeus, ja omistusoikeus menee lapsille. Tällainen menettely voi vaikuttaa esimerkiksi perintöveron määrään. Testamenttia tehtäessä kannattaakin kiinnittää huomiota myös verosuunnitteluun. Asiantuntijan käyttäminen testamentin laadinnassa on turvallisin tapa päästä haluttuun lopputulokseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa