Minilex - Lakipuhelin

Testamentti perunkirjoituksen jälkeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perukirjaan on merkittävä tieto perittävän mahdollisesta testamentista. Alkuperäinen testamentti tai sen oikeaksi todistettu kopio on liitettävä perukirjaan, sillä testamentti on oleellinen asiakirja, kun kuolinpesän tilaa selvitetään. Sen määräyksillä voi olla myös suuri merkitys perintöveron määrään.

Joskus voi käydä niin, että testamentin olemassaolo selviää vasta perunkirjoituksen jälkeen. Mitään sanktioita tällaisessa tapauksessa ei tule kenellekään, eikä perunkirjoitustilaisuutta tarvitse järjestää kokonaan uudestaan. Perukirjaa voidaan jälkikäteen täydentää tai oikaista. Täydentämiseen tarvitaan vähintään pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä. Osakkaille on myös annettava mahdollisuus tulla halutessaan paikalle. Täydennys- tai oikaisukirja lähetetään kuukauden kuluessa testamentin löytymisestä verottajalle, joka tarvittaessa oikaisee perintöverotusta.

Testamentti on kuitenkin annettava tiedoksi perillisille lain vaatimalla tavalla. Tiedoksiannon ei tarvitse tapahtua perunkirjoituksessa, vaan sen voi tehdä haastemiehen välityksellä tai muulla todistettavalla tavalla. Pääasia on, että kaikki perilliset saavat testamentin jäljennöksen haltuunsa ja että tiedoksisaaminen todistetaan. Laissa on asetettu kymmenen vuoden määräaika testamentin voimaansaattamiselle. Jos testamentti löytyy tai annetaan tiedoksi yli kymmenen vuoden kuluttua perittävän kuoleman jälkeen, ei asiakirjalla ole enää merkitystä. Tosin tämäkin riippuu testamentin sisällöstä, mutta pääsääntöisesti testamentin saajan oikeudet vanhenevat kymmenessä vuodessa.

Testamentin saajan velvollisuutena on huolehtia testamentin tiedoksiannosta. Tiedoksianto voidaan tehdä myös perunkirjoituksen jälkeen, mutta mitä varhaisemmassa vaiheessa asia hoidetaan, sitä varmemmin ja helpommin testamentin tekijän tahto pääsee toteutumaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa