Minilex - Lakipuhelin

Testamentti lesken hyväksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentilla tarkoitetaan tahdonilmaisua, jolla henkilö voi eläessään päättää omasta omaisuudestaan kuoleman varalta. Testamentti on aina tehtävä sille perintökaaressa säännellyssä määrämuodossa, eli sen on oltava kirjallinen, testamentin tekijän allekirjoittama ja kahden esteettömän todistajan todistama. Perintökaaren mukaan henkilön omaisuus menee hänen kuollessaan lähtökohtaisesti rintaperillisille eli hänen lapsilleen. Näin ollen mikäli ensiksi kuolleella aviopuolisolla on lapsia, leski ei pääsääntöisesti ilman testamenttia peri mitään.

Jos ensin kuolleella puolisolla ei ole rintaperillisiä, eikä hän ollut laatinut testamenttia, leski perii koko ensin kuolleen puolison jäämistön, ja hän voi vapaasti myydä tai käyttää puolisoltaan perimäänsä omaisuutta. Leski ei kuitenkaan saa lahjoittaa tai testamentilla määrätä ensiksi kuolleen puolison omaisuudesta. Puolisot voivat kuitenkin halutessaan tehdä lesken hyväksi täyden omistusoikeustestamentin, jonka mukaan leski saa vapaasti myös testamentata tai lahjoittaa perintönä saamansa varallisuuden. Mikäli leski on perinyt ensiksi kuolleen puolison edellä mainituin tavoin, lesken kuoleman jälkeen ensiksi kuolleen puolison toissijaiset perilliset, kuten vanhemmat ja sisarukset, saavat ensiksi kuolleen puolison omaisuuden.

Toisin kuin lakiosaan oikeutetut rintaperilliset, lesken voi syrjäyttää testamentilla kokonaan. Puoliso voi laatia testamentin jonkun muun henkilön kuin lesken hyväksi, jolloin ensin kuolleen puolison kuollessa suoritetaan vain yhteisen omaisuuden ositus tai erottelu, eikä leski peri mitään.

Keski­näisel­lä hal­linta­oi­keus­tes­ta­men­tilla puoli­sot voivat testamentata toisil­leen, että leski saa elin­ikäi­sen hallin­taoi­keu­den ensik­si kuol­leen puoli­son omai­suu­teen. Leskelle tällöin kuuluva hallintaoikeus ei vaikuta omistusoikeuteen, joka siirtyy heti puolison kuollessa tämän perilli­sille. Vaikka perilli­sistä tuleekin omai­suu­den muodollisia omis­tajia, he eivät voi käyt­tää perin­töä vielä lesken eläes­sä ja hallintaoikeuden voimassa ollessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa