Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja rekisteröity parisuhde

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen kuollessa tulee jonkun perillisen niin vaatiessa toimittaa ositus ja perinnönjako perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen. Rekisteröity parisuhde rinnastuu avioliittoon, ja siten myös toisen osapuolen kuoleman jälkeiset toimet vastaavat toimia tilanteessa, joissa kuollut henkilö oli avioliitossa. Jos rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, niin kuin ilman eri määräyksiä on, jaetaan avio-oikeuden alainen omaisuus osituksessa tasan osapuolten kesken. Enemmän omistanut osapuoli joutuu tällöin maksamaan tasinkoa toiselle osapuolelle, joskin eloonjääneellä puolisolla on oikeus kieltäytyä tasingon maksusta. Osituksen jälkeen selviää perinnönjaossa jaettavan omaisuuden laajuus, ja jäämistö jaetaan samoin kuin avioparin ollessa kyseessä. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat myös laatia testamentin tavalliseen tapaan.

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevien testamentteja koskevat samat muotovaatimukset ja säännökset kuin muitakin testamentteja. Siten rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat tehdä esimerkiksi keskinäisen testamentin, jossa he määräävät, että heidän omaisuutensa saa toisen kuoleman jälkeen toinen puoliso. Testamentin voi laatia myös jonkun muun henkilön tai tahon hyväksi. Myös rekisteröidyn parisuhteen osapuolten tekemiä testamentteja rajoittaa rintaperillisten, eli lähinnä perittävän lapsien tai lastenlapsien, oikeus vaatia lakiosaansa, jos heidät on syrjäytetty testamentissa. Lakiosa on puolet siitä, mitä rintaperillinen olisi perinyt ilman testamenttia. Myös kaikki erilaiset testamenttityypit ovat rekisteröidyn parisuhteen osapuolten käytettävissä: he voivat esimerkiksi laatia käyttö- tai tuotto-oikeustestamentin tai vaikkapa jotakin tiettyä esinettä koskevan erityisjälkisäädöksen.

Rekisteröityä parisuhdetta kohdellaan siis perintö- ja testamenttiasioissa kuten avioliittoa. Esimerkiksi perintöverotuksessa rekisteröidyn parisuhteen osapuolet kuuluvat siis ensimmäiseen, alhaisemman verotuksen veroluokkaan saadessaan omaisuutta toisen jäämistöstä. Testamentin laadinta on ainoa tapa vaikuttaa omaisuutensa jakoon kuolemansa jälkeen, joten sen laatimista on syytä harkita vakavasti. Testamentin vaikutusten ja tulevan tulkinnan arviointi voi kuitenkin olla haastavaa, ja suositeltavaa onkin kääntyä testamenttiin liittyvissä kysymyksissä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa