Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja perintö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentilla voi perittävä määrätä omaisuudestaan kuolemansa jälkeen. Sillä voidaan toisaalta myös tehdä joku perinnöttömäksi, mutta rintaperillisillä säilyy oikeus lakiosaa, ellei tämä ole tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä. Samoin lakiosan voi menettää, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä, ja heidän on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Heidän tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän vallassa on, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön. Todistajat merkitsevät nimikirjoituksensa ohella ammattinsa ja asuinpaikkansa samoin kuin todistamisen paikan ja ajan sekä tehkööt siihen merkinnän muistakin seikoista, joiden he katsovat vaikuttavan testamentin pätevyyteen. Todistajan testamenttiin merkitsemää todistusta siitä, että testamenttia tehtäessä on menetelty säädetyllä tavalla on pidettävä uskottavana, jollei esiinny seikkoja, jotka vähentävät sen luotettavuutta.

Joka sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt tekemästä säädetyllä tavalla, saa tehdä sen suullisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä tai todistajittakin omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. Testamentti on katsottava rauenneeksi, jos testamentin tekijällä esteen lakattua on kolmen kuukauden ajan ollut tilaisuus määrätä jäämistöstään sillä tavalla on säädetty. Lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei ole sitova. Testamentti on niin tulkittava, että tulkinnan voidaan otaksua vastaavan testamentin tekijän tahtoa Joka yksipuolisesti peruuttamalla tai muuttamalla keskinäistä testamenttia ilmeisesti toimii molemminpuolisen määräyksen olennaisten edellytysten vastaisesti, menettäköön testamenttiin perustuvan oikeutensa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa