Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti on tekijänsä tahto, joka on otettava perinnönjaossa huomioon. Testamentin vaikutus perinnönjakoon riippuu siitä, millainen testamentti eli jälkisäädös on kyseessä. Erityisjälkisäädöksellä tarkoitetaan sellaista testamenttimääräystä, jossa määrätään tietty esine tai yksilöity rahasumma testamentinsaajalle. Yleisjälkisäädös on testamentti, jossa määrätään tietty osuus koko jäämistöstä testamentinsaajalle.

Erityisjälkisäädös pitää täyttää ennen perinnönjaon toimittamista. Määrätty esine tai rahasumma on luovutettava jäämistöstä testamentinsaajalle, ennen kuin perinnön voi jakaa kuolinpesän osakkaiden kesken. Erityisjälkisäädöksen saaja ei ole kuolinpesän osakas toisin kuin yleisjälkisäädöksen saaja tai lain perusteella perillisasemassa oleva henkilö.

Testamentti voi sisältää myös ohjeita siitä, miten jäämistö tulee jakaa, vaikka perilliset saisivat samanarvoisen osuuden jäämistöstä. Jako-ohjeita on luonnollisesti noudatettava. Perittävä voi esimerkiksi antaa jakomääräykseksi, että kesämökki annetaan yhdelle, vene toiselle ja asunto-osake kolmannelle rintaperilliselle. Jäämistön muu osa jaetaan siten, että lopputuloksena jokaisen perillisen jako-osuus on yhtä suuri. Mikään ei estä määräämästä pienemmistäkin esineistä testamentilla. Taideteos, perintökirstu tai korut voidaan testamentissa osoittaa tietyille rintaperillisille ilman, että se vaikuttaa jako-osuuksien arvoon.

Testamentissa voi olla myös perinnönjakoon vaikuttavia kieltoja tai ehtoja. Pariskunnan keskinäisessä testamentissa voidaan esittää toivomus, etteivät rintaperilliset vaadi lakiosaansa tai perinnönjakoa toisen puolison vielä eläessä. Ehdoksi voidaan kirjata, että lesken eläessä lakiosaa ja perinnönjakoa vaatinut perillinen ei lesken kuoltuakaan saa enempää kuin lakiosansa. Tällaisella keskinäisen testamentin määräyksellä voidaan vaikuttaa perinnönjaon ajankohtaan.

On mahdollista, että testamentti löytyy vasta sitten, kun perintö on jo jaettu perillisten kesken. Jälkikäteen löytyneen testamentin vaikutus jo tehtyyn perinnönjakoon riippuu siitä, kauanko perittävän kuolemasta on kulunut aikaa. Testamenttiin on vedottava kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Jos testamentinsaaja vaatii hänelle määrättyä omaisuutta ennen aikarajan täyttymistä, perinnönjako voidaan peräyttää. Jaettu omaisuus palautetaan kuolinpesään, ja jako toimitetaan uudestaan testamenttimääräysten mukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa