Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja perimysjärjestys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintökaaressa on säännökset lakimääräisestä perimysjärjestyksestä. Tätä noudatetaan silloin, kun perittävä ei ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla. Perilliset voivat myös jakaa perinnön haluamallaan tavalla. Rintaperillisellä on kuitenkin aina oikeus lakiosaan, joka on puolet hänen perintöosuutensa määrästä.

Perilliset on jaettu kolmeen perillisryhmään. Ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvat rintaperilliset eli vainajan lapset ja heidän lapsensa. Mikäli perittävän lapsi on kuollut, hänen osuutensa jaetaan hänen lapsiensa kesken. Ensimmäisessä perillisryhmässä sijaantulo-oikeus on rajoittamaton. Vain rintaperillisillä on oikeus lakiosaan. Lakiosa on puolet rintaperillisen perintöosuuden arvosta. Rintaperillisen lakiosaoikeutta ei voi sivuuttaa edes testamentilla. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa. Testamentti on kuitenkin tehokas, jos testamentin saaja suorittaa lakiosaan oikeutetulle perilliselle hänen lakiosaansa vastaavan tai siitä puuttuvan määrän rahana kohtuullisen ajan kuluessa eikä rahasuoritusta ole testamentissa kielletty.

Jos perittävältä ei jäänyt ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvia perillisiä eli lapsia tai heidän jälkeläisiään, hänet perii aviopuoliso. Myös rekisteröidyt parisuhteet rinnastetaan tässä yhteydessä avioliittoon.

Jos perittävältä ei jäänyt rintaperillisiä eikä hän ollut kuollessaan naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, siirrytään toiseen perillisryhmään. Toiseen perillisryhmään kuuluvat vainajan vanhemmat sekä heidän jälkeläisensä eli vainajan sisarukset ja heidän lapsensa. Jos jompikumpi vanhemmista on kuollut, jaetaan hänen osuutensa hänen lapsiensa kesken. Myös tässä perillisryhmässä on rajoittamaton sijaantulo-oikeus. Jos sisaruksia ei ole, mutta toinen vainajan vanhemmista on elossa, hän perii koko omaisuuden.

Jos perittävältä ei jäänyt toiseenkaan perillisryhmään kuuluvia perillisiä, siirrytään kolmanteen perillisryhmään. Tällöin vainajan perivät hänen isovanhempansa. Jos jompikumpi isovanhemmista on kuollut, hänen osuutensa jaetaan hänen lapsiensa kesken. Kolmannessa perillisryhmässä ei ole enää rajoittamatonta sijaantulo-oikeutta, vaan sijaantulo-oikeus on katkaistu perittävän setiin ja täteihin. Serkut eivät ole oikeutettuja perintöön. Jos vainajalla ei ole yhteenkään perillisryhmään kuuluvia perillisiä, valtio perii koko omaisuuden.

Perittävä on kuitenkin voinut määrätä, kenelle hänen omaisuutensa menee hänen kuolemansa jälkeen tekemällä testamentin. Testamentilla poiketaan lakimääräisestä perimysjärjestyksestä. Rintaperillisellä on kuitenkin aina oikeus lakiosaan perittävän tekemästä testamentista huolimatta.

Lisätietoa testamentista ja lakimääräisestä perimysjärjestyksestä saat ottamalla yhteyttä Minilexin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa