Minilex - Lakipuhelin

Testamentti ja jakamaton kuolinpesä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin vaikutukset kuolinpesään ja perinnönjakoon riippuvat testamentin tyypistä. Yleistestamentilla määrätään tietty osuus koko jäämistöstä testamentin saajalle. Tavallisia yleistestamentteja ovat omistusoikeus- ja hallintaoikeustestamentit, joilla voi kuitenkin olla erilaiset vaikutukset jakamattomassa kuolinpesässä. Hallinta- ja käyttöoikeustestamenttiin sisältyvät oikeudet eivät välttämättä edellytä kuolinpesän jakamista, kun taas omistusoikeustestamentin täytäntöönpanossa perinnönjako voi olla välttämätöntä. Erityistestamentilla puolestaan määrätään tietty esine tai rahamäärä tai muu vastaava testamentin saajan omistukseen. Erityistestamentista käytetään myös nimitystä legaatti.

Yleistestamentin saaja on kuolinpesän osakas, ja hänellä on siten oikeus vaatia perinnönjakoa. Erityistestamentin saajalla ei tätä asemaa ja oikeutta ole pelkästään testamentin perusteella. Jos erityistestamentin saaja on myös lakisääteisessä perillisasemassa esimerkiksi lähisukulaisuuden vuoksi, on hän silloin kuolinpesän osakas perillisasemansa perusteella mutta ei testamentin vuoksi. 

Erityistestamentti pannaan täytäntöön jakamattomasta kuolinpesästä. Lain mukaan täytäntöönpano on tehtävä mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen perinnönjakoa. Muilta osin kuolinpesä voi jäädä jakamattomaksi sen jälkeen, kun testamentattu omaisuuserä on luovutettu erityistestamentin saajalle. Erityistestamentti ei siis vaikuta kuolinpesän jakamiseen, eikä erityistestamentin saajalla ole sen vuoksi oikeutta vaatia pesän jakamista.

Yleistestamentin täytäntöönpanossa kuolinpesän jakaminen on usein välttämätöntä, jos testamentilla on määrätty omistusoikeudesta. Mitään jakamispakkoa ei kuitenkaan ole, jos kaikki kuolinpesän osakkaat haluavat säilyttää kuolinpesän jakamattomana. Yleistestamentin saaja voi kuitenkin halutessaan vaatia perinnönjakoa, joka voi olla tarpeen testamentissa määrätyn oikeuden toteuttamiseksi. Perinnönjako on mahdollista toteuttaa vain osittain, jolloin osa kuolinpesästä jaetaan ja osa jää toistaiseksi jakamattomaksi.

Testamentilla ei voi vaikuttaa lesken lakisääteiseen hallintaoikeuteen. Lain mukaan leskellä on oikeus pitää puolisoiden yhteinen asunto ja sen irtaimisto jakamattomana hallussaan. Sellainen testamenttimääräys, joka sivuuttaa lesken hallintaoikeuden, voidaan toteuttaa vain joko lesken suostumuksella tai lesken kuoltua. Muu osa jäämistöstä voidaan jakaa, mutta asunto irtaimistoineen säilyy jakamattomana, jos leski niin haluaa. Testamenttiin ja perinnönjakoon liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa