Minilex - Lakipuhelin

Testamentti alaikäisen hyväksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentissa voidaan määrätä omaisuudesta alaikäisen hyväksi. Alaikäinen on kuitenkin vajaavaltainen eli alaikäisellä ei ole oikeutta vallita itse omaisuuttaan tai tehdä muita kuin vähämerkityksisiä oikeustoimia. Alaikäisen testamentilla saatua omaisuutta hoitaa tällöin pääsääntöisesti alaikäisen lakimääräinen edunvalvoja eli alaikäisen vanhempi.

Joissain tapauksissa on myös mahdollista, että alaikäisen edunvalvojana testamenttisaantoa koskien toimii joku muu kuin alaikäisen lakimääräinen edunvalvoja. Voi esimerkiksi olla niin, että alaikäisen vanhemmalla on runsaasti velkoja tai perittävällä on muita syitä olettaa, että alaikäiselle testamentattua omaisuutta tullaan käyttämään oikeudenvastaisesti. Kun testamenttiin otetaan määräys, jolla syrjäytetään alaikäisen vanhempi tehtävästä hoitaa alaikäiselle tullutta omaisuutta, määräyksestä tulee ottaa maininta perukirjaan. Lisäksi ilmoitus määräyksestä tulee toimittaa maistraattiin. Edunvalvojaa määrättäessä alaikäiselle on otettava huomioon lapsen etu. Lisäksi edunvalvojan tulee olla esteetön ja sopiva edunvalvojan tehtävään esimerkiksi täysi-ikäisyytensä puolesta. Lapsen vanhempi on esteellinen toimimaan alaikäisen edunvalvojana muun muassa siinä tapauksessa, että vanhempi on saman kuolinpesän osakas. Myös tällaisessa tilanteessa tuomioistuin määrää alaikäiselle edunvalvojan sijaisen.

Silloin kun alaikäinen saa perintöä, otetaan alaikäisyys huomioon perintöverotuksessa. Tähän vaaditaan kuitenkin sitä, että tietyt edellytykset verovähennykseen täyttyvät. Mikäli alaikäinen on perittävän suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen ja hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää, hän saa 60 000 euron alaikäisyysvähennyksen. Vähennys tehdään perinnön arvosta. Esimerkiksi jos alaikäinen on saanut 65 000 euroa perintönä, perintöarvosta vähennetään 60 000 euroa, jolloin perinnön arvo verotuksessa on 5 000 euroa. Tällöin alaikäisen ei tarvitse maksaa perintöveroa, sillä perinnön arvo on alle 20 000 euroa.

Mikään ei siis estä sitä, että alaikäiselle testamentataan omaisuutta. On kuitenkin viisasta olla yhteydessä lakimieheen testamenttia ja alaikäistä perinnönsaajaa koskevissa kysymyksissä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa