Minilex - Lakipuhelin

Testamentin tekemistä koskevat muotovaatimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin muotovaatimuksia on noudatettava, koska ilman niiden täyttymistä testamentti on tehoton. Testamentti tulee tehdä kirjallisesti allekirjoituksineen kahden todistajan läsnä ollessa. Todistajien on oltava paikalla yhtäaikaisesti ja heidän tulee olla esteettömiä todistamaan kyseistä testamenttia. Testamentin todistajien tulee olla selvillä siitä, että todistettava asiakirja on nimenomaan testamentti, mutta testamentin tekijän ei ole pakko selvittää testamentin sisältöä todistajille. Sisällöstä ilmoittaminen on yksinomaan testamentin tekijän päätettävissä. Todistajat todistavat testamentin omilla allekirjoituksillaan. He voivat myös merkitä testamenttiin omat ammattinsa ja asuinpaikkansa kuin myös muita seikkoja, jotka voivat vaikuttaa testamentin pätevyyteen. Mikäli myöhemmin nostetaan testamentin pätevyyttä koskeva kanne, todistajien todistusta siitä, että todistaminen on tehty muotovaatimuksia noudattaen, pidetään lähtökohtaisesti totena. Jos kuitenkin esiintyy seikkoja, jotka voivat vähentää todistuksen luotettavuutta, todistuksen uskottavuus voidaan kyseenalaistaa. Mikäli testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa, perilliset voivat moittia testamenttia nostamalla moitekanteen käräjäoikeudessa testamentin tekijän kuoltua (ks. testamentin moittiminen). Muotovirheinenkin testamentti voi siten tulla päteväksi, jos perilliset eivät käytä moiteoikeuttaan. Tällöin testamentin pätevyys ei tule arvioitavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa