Minilex - Lakipuhelin

Testamentin mitätöiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävä voi milloin tahansa elinaikanaan peruuttaa tekemänsä testamentin. Testamentti mitätöityy esimerkiksi hävittämällä tai tuhoamalla testamentti. Testamentti mitätöityy myös silloin, jos selvästi ilmaistaan, ettei testamentti enää vastaa sen tekijän viimeistä tahtoa. Testamentti mitätöityy lisäksi, jos perittävä laatii uuden testamentin, joka on ristiriidassa aikaisemmin laaditun testamentin kanssa. Aikaisemmin laadittu testamentti muuttuu tällöin tehottomaksi niiltä osin kuin sen on ristiriitainen uuden testamentin kanssa. Aikaisempi testamentti on kokonaan mitätön, jos katsotaan perittävän niin tarkoittaneen tai perittävä on niin määrännyt. Testamentin voi myös peruuttaa samassa järjestyksessä kuin se on laadittavakin. Peruuttaminen tulee siis tehdä samalle tai erilliselle asiakirjalle kahden todistajan läsnäollessa. Koskaan ei voi etukäteen sitovasti luvata olla peruuttamatta testamenttiaan.

Toisen tekemää testamenttia ei voi peruuttaa. Edunvalvojakaan ei ole oikeutettu päämiehensä puolesta muuttamaan tai peruuttamaan päämiehensä tekemää testamenttia ilman päämiehen myötävaikutusta. Jos päämiehellä on vahva peruuttamistahto ja hän pyytää peruuttamista, edunvalvoja voinee kuitenkin hävittää päämiehensä tekemän testamentin.

Testamenttia laatiessa on tärkeää huomata, että testamentti täyttää vaaditut muotovaatimukset. Jos muotovaatimuksia ei ole täytetty, testamentissa on muotovirhe, jota voidaan moittia. Moittimisen seurauksena testamentti voi mitätöityä. Jos sinulla on vielä kysymyksiä liittyen testamentin mitätöimiseen, ota yhteyttä lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa