Minilex - Lakipuhelin

Milloin rintaperillisen voi tehdä perinnöttömäksi?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista tehdä rintaperillistään (eli lasta tai näiden jälkeläistä) kokonaan perinnöttömäksi. Rintaperillisen oikeutta perintöön suojaa lakiosa, joka on puolet lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosuudesta. Jos perinnönjättäjällä on kolme lasta, heidän perintöosuutensa ovat 1/3, jolloin lakiosa on 1/6.

Yllämainittu on perintökaaren mukainen pääsääntö. Rintaperillinen voidaan kuitenkin tehdä kokonaan perinnöttömäksi eli estää häntä saamasta lakiosaansa, jos laissa säädetyt edellytykset perinnöttömäksi tekemiselle ovat olemassa.

Perinnöttömäksi tekeminen on mahdollista ensinnäkin silloin, kun rintaperillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä. Rikoksen ei tarvitse kohdistua perittävään tai hänen läheiseensä, vaan olennaista on se, että rikoksen aiheuttama mielipaha ja loukkaavuus kohdistuu johonkin edellä mainituista henkilötahoista. Perinnöttömäksi tekeminen edellyttää, että rintaperillisen syyllisyys on todettu tuomioistuimessa. Näin ollen esimerkiksi pesänjakaja ei voi päättää jonkun syyllisyydestä ja siitä, onko testamenttimääräys tältä osin tehokas. Jos perillistä ei ole tuomittu rikoksesta, se ei voi olla perusteena perinnöttömäksi tekemiselle.

Toinen perinnöttömäksi tekemisen peruste on se, että rintaperillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Yksittäinen teko ei ole riittävä peruste, vaan asiaa on harkittava koko perillisen elämäntavan perusteella. Toisaalta on syytä huomata, että elämäntapa voi olla kunniatonta tai epäsiveellistä, vaikka se ei täyttäisi minkään rikoksen tunnusmerkistöä. Esimerkkinä kunniattomasta ja epäsiveellisestä elämäntavasta voisi olla perittävän kustannuksella tapahtunut pitkäaikainen juopottelu. Sen sijaan hyvän tavan vastaiset perusteet, kuten kielto mennä naimisiin tietyn henkilön kanssa, ei voi olla perusteena perinnöttömäksi tekemiselle.

Rintaperillisen oikeus lakiosaan on hyvin vahva, joten perinnöttömäksi tekemisen perusteet ja edellytykset menestymiselle ovat myös tiukat. Perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla on mainittava määräyksen peruste. On myös syytä huomata, että näiden perusteiden tulee olla olemassa jo testamentin allekirjoitushetkellä.

Jos perillinen menettää oikeutensa perintöön, saa hänen osuutensa se, jolla olisi ollut oikeus perintöön siinä tapauksessa, että kyseinen perillinen olisi kuollut ennen perittävää. Jos siis perinnöttömäksi tehdyllä perillisellä on omia rintaperillisiä, eli lapsia tai näiden jälkeläisiä, saavat he perinnön hänen puolestaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa