Minilex - Lakipuhelin

Mikä on testamentti?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentilla eli jälkisäädöksellä tarkoitetaan tahdonilmaisua, jolla henkilö ilmoittaa tahtonsa siitä, kenelle hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen menevä. Testamentin voi lähtökohtaisesti tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt eli täysi-ikäinen henkilö. Kuitenkin yli 15-vuotias voi tehdä testamentin siitä omaisuudesta, jonka hän on työllään ansainnut. Testamentin tekijällä tulee olla riittävä ymmärrys asiasta eli hänellä ei saa olla sellaista sieluntoiminnan häiriötä, jonka vuoksi hän ei ymmärrä mitä on tekemässä. Esimerkiksi mielisairaus, alkoholismi tai dementia voivat vaikuttaa tekijän ymmärrykseen.

Testamentin muoto

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Testamentin tekijän tulee allekirjoittaa testamentti tai tunnustaa testamentissa oleva allekirjoitus omakseen ja sen jälkeen todistajat todistavat testamentin nimikirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijä saa itse päättää, haluaako hän kertoa testamentin sisällön heille. Tietyissä olosuhteissa testamentin määrämuodosta voidaan kuitenkin poiketa. Tällöin on kyse hätätilatestamentista, joka voidaan tehdä silloin, kun testamentin tekijä on estynyt tekemästä varsinaista testamenttia sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi.

Testamenttityypit 

Testamentit jaetaan tyypillisesti yleistestamentteihin ja erityistestamentteihin eli legaatteihin. Yleistestamentilla testamentin tekijä määrää koko omaisuutensa tai tietyn murto-osan siitä tietylle henkilölle. Yleistestamentti ei siis koske tiettyä esinettä tai omaisuutta, vaan testamentin tekijä määrää omaisuudestaan yleisluontoisesti tai kokonaisuutena. Testamentinsaajasta tulee kuolinpesän osakas ja hän osallistuu muiden kuolinpesän osakkaiden, kuten lesken ja rintaperillisten kanssa päätöksentekoon.

Erityistestamentilla eli legaatilla taas testamentataan tietty esine tai rahasumma testamentin saajalle. Erityistestamentin saajasta ei tule kuolinpesän osakasta eikä hän myöskään osallistu pesän hallintoon. Lisäksi erityistestamentin saaja saa hänelle kuuluvan esineen tai rahasumman pesän päältä, eli ennen perinnönjakoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa