Minilex - Lakipuhelin

Keskinäisen testamentin laatiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Useimmiten keskinäisen testamentin laativat toistensa hyväksi avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat puolisot. Keskinäisen testamentin tekeminen on kuitenkin mahdollista missä henkilösuhteessa tahansa, eikä sen käyttöala rajoitu pelkästään elämänkumppaneihin. Siten keskinäisen testamentin voivat laatia toistensa hyväksi myös esimerkiksi sisarukset.

Keskinäinen testamentti sisältää vähintään kahden eri henkilön ilmauksen siitä, miten omaisuus on heidän jälkeensä jaettava. Nämä tahdonilmaisut kirjataan yleensä yhteen testamenttiasiakirjaan. Usein keskinäinen testamentti on tekijöidensä toistensa hyväksi laatima rajoitettu omistusoikeustestamentti, johon on lisäksi liitetty toissijaismääräys omaisuuden lopullisesta saajasta. Tämä tarkoittaa sitä, että testamentilla määrätään omaisuuden menevän ensiksi kuolleen jälkeen rajoitetuin omistusoikeuksin toiselle osapuolelle ja lopulta hänen kuoltuaan omaisuus jaetaan testamentissa määrätyille viimesaajille tai lakimääräisille perillisille.

Yleensä keskinäinen testamentti on yhteinen ja molemminpuolinen, tämän lisäksi testamentti tehdään tavallisesti molemminpuolisesti ehdolliseksi. Tällöin testamenttimääräyksen pysyvyys on riippuvainen toisen osapuolen antaman testamenttimääräyksen pysyvyydestä. Jos jompikumpi osapuolista myöhemmin peruuttaa testamenttinsa, ehdollisuus aikaansaa sen, ettei keskinäinen testamentti sido enää myöskään toista osapuolta.

Testamentti kannattaa laatia ajoissa ammattiapua käyttäen. Keskinäinen testamentti voi olla hyvä keino turvata esimerkiksi lesken asemaa toisen puolison kuoltua. Huolellisesti laaditulla testamentilla voidaan välttyä monilta ikäviltä yllätyksiltä. Lakimiehemme auttaa sinua mielellään kaikissa testamentteihin liittyvissä asioissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa