Minilex - Lakipuhelin

Kelpoisuus tehdä testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentin voi tehdä henkilö, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta. Testamentin tekemiseen on oikeutettu sitä nuorempikin henkilö, jos hän on tai on ollut naimisissa. Huomionarvoista on se, että avioerosta huolimatta alaikäinen säilyttää testamenttauskelpoisuutensa. Viisitoistavuotiaalla on oikeus määrätä testamentilla siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita. Tällaista omaisuutta ovat lähinnä työansiot ja niillä hankittu omaisuus. Testamentin tekijällä on ikävaatimusten lisäksi oltava siihen vaadittava kelpoisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että hänen on oltava psyykkisesti kykenevä päättämään omasta omaisuudestaan. Hänen tulee siis ymmärtää tekemänsä testamentin merkitys. Sieluntoiminnan häiriöt kuten tiettyyn vaiheeseen edennyt dementia, voivat aiheuttaa kelpoisuuden menettämisen. Tällöin edellytetään, että häiriö on vaikuttanut testamentin syntyyn tai sen sisältöön tai molempiin. Sieluntoiminnan häiriö ei siis itsessään ilman tätä vaikuttamista poista henkilön testamentintekokelpoisuutta. Myös sieluntoiminnan häiriöstä kärsivä henkilö voi siten olla kelpoinen laatimaan omaisuuttaan koskevan testamentin. Hänen tekemäänsä testamenttia arvioitaessa tulee selvittää se, onko hän ollut kykeneväinen ymmärtämään testamenttinsa merkityksen sen laatimishetkellä. Tällöin arvioidaan myös sitä, onko sieluntoiminnan häiriö vaikuttanut testamenttiin. Tuomioistuin ei voi koskaan etukäteen määrätä, että henkilö menettää testamentintekokelpoisuutensa. Tuomioistuimessa henkilön testamentintekokelpoisuus tulee siten arvioitavaksi vasta hänen kuolemansa jälkeen, ja tällöinkin vain, jos perillinen tai perilliset moittivat testamenttia (ks. testamentin moittiminen). Kelpoisuuteen liittyen on huomattava, että testamentti on erittäin henkilökohtainen oikeustoimi, jonka tekemistä ei voi siirtää kenellekään muulle. Tämän vuoksi henkilölle mahdollisesti määrätty edunvalvoja tai henkilön itsensä nimeämä edunvalvontavaltuutettu eivät voi koskaan tehdä testamenttia päämiehensä puolesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa