Minilex - Lakipuhelin

Hätätilatestamentti ei vaadi muotosäännösten täyttymistä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos testamentin tekijä ei sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi pysty tekemään testamenttia laissa säädettyjen muotovaatimusten mukaisesti, hän voi turvautua niin sanottuun hätätilatestamenttiin. Hätätilatestamentti voi olla joko suullinen tai kirjallinen. Suullista hätätilatestamenttia tehtäessä on paikalla oltava yhtä aikaa kaksi esteetöntä todistajaa. Hätätilatestamentti voi olla myös kirjallinen, jolloin sen on oltava testamentin tekijän itsensä kirjoittama ja allekirjoittama. Kirjallinen hätätilatestamentti voidaan tehdä todistajittakin. Hätätilana voidaan pitää äkillistä sairautta tai onnettomuutta, joka estää testamentin tekemisen muotovaatimuksia noudattaen. Laissa mainittu ”muu pakottava syy” jää arvioitavaksi tapauskohtaisesti. Joka tapauksessa hätätilan on oltava käsillä siinä hetkessä, kun testamentti laaditaan. Hätätilatestamentti katsotaan rauenneeksi, jos testamentin tekijällä on hätätilan aiheuttavan esteen lakattua ollut kolmen kuukauden ajan tilaisuus määrätä jäämistöstään oikeamuotoisella testamentilla. Tämän vuoksi testamentin tekijän tulee tehdä uusi testamentti lain edellyttämiä muotovaatimuksia noudattaen kun hätätilan aiheuttanut este on poistunut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa