Minilex - Lakipuhelin

Mitä testamentille tapahtuu kuoleman jälkeen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Testamentti on asiakirja, jolla henkilö määrää siitä, kenelle hänen omaisuutensa menee hänen kuolemansa jälkeen. Testamenttia tehdessä pitää noudattaa tiettyjä muotovaatimuksia. Jos näitä muotovaatimuksia ei noudateta, testamentti ei ole pätevä. Testamentti tulee tehdä kirjallisesti kahden todistajan läsnä ollessa. Todistajien tulee tietää, että kyseessä on testamentti, mutta heidän ei tarvitse tietää sen sisältöä. Todistajien tulee allekirjoituksillaan todistaa testamentti. Testamenttia asiakirjana tarvitaan vasta henkilön kuoleman jälkeen.

Kun henkilö on kuollut, testamentin saajan on annettava testamentti perillisille tiedoksi haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti. Samalla perillisille tulee antaa oikeaksi todettu jäljennös testamentista. Suullisesti tehdyn hätätilatestamentin osalta perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä.

Perillinen voi moittia testamenttia nostamalla kanteen kuuden kuukauden kuluessa tiedoksiannosta, ellei hän ole aiemmin hyväksynyt testamenttia tai muutoin luopunut moiteoikeudestaan. Testamentin saajan on saatettava oikeutensa voimaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua perittävän kuolemasta tai testamenttiin perustuvan oikeuden alkamisesta.

Henkilön kuoleman jälkeen testamenttia tarvitaan siis asiakirjana. Se tulee toimittaa määräajassa perillisille, jotta vainajan viimeinen tahto voidaan toteuttaa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa