Minilex - Lakipuhelin

Vamman ja tapaturman välinen syy-yhteys - KKO:2012:73

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tapaturmakorvaus
    Syy-yhteys

A oli kaatunut siten, että vasen käsi oli jäänyt hänen alleen ja vääntynyt. Tapahtumapäivänä tehdyssä röntgentutkimuksessa oli todettu vasemman värttinäluun alaosan murtuma. A oli tapaturmailmoituksessaan ilmoittanut vahingoittaneensa ranteensa. Noin kolmen kuukauden kuluttua tapaturmasta A oli lääkärille ilmoittanut myös vasemman olkapään vaivaavan. Sittemmin suoritetussa olkapään tähystysleikkauksessa oli todettu rustorenkaan repeämä, joka oli jatkunut kapselirenkaan repeämänä ja ylhäällä takarustorenkaan etuosan repeämänä. Leikkauksessa oli havaittu myös vähäisiä rappeuman merkkejä. Kysymys siitä, olivatko A:n olkapään vammat syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan ja erityisesti siitä, mikä merkitys tässä arvioinnissa oli annettava sille seikalle, ettei näitä vammoja ollut todettu välittömästi tapaturman jälkeen.

Vakuutusyhtiön 10.12.2008 antaman päätöksen mukaan A:lle oli maksettu korvausta vasemman käden ranteen murtumasta. Korvausta ei ollut maksettu vasempaan olkapäähän myöhemmin ilmaantuneesta kivusta eikä kiertäjäkalvosimen kulumamuutoksista. Saatuaan olkapäähän 9.1.2009 tehdystä toimenpiteestä selvityksen vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään 7.4.2009, ettei selvitys aiheuttanut muutosta aikaisempaan päätökseen. Myös tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei A:lla ollut oikeutta saada tapaturmavakuutuslain perusteella korvausta vasemman olkapään oireilun hoidosta aiheutuneista sairaanhoitokuluista eikä leikkauksen jälkeen aiheutuneesta työkyvyttömyydestä. Vakuutusoikeus ei muuttanut muutoksenhakulautakunnan päätöstä.

Vamma tai sairaus on oikeuskäytännössä yleensä katsottu tapaturman aiheuttamaksi, mikäli tapaturman ja vamman tai sairauden välillä on lääketieteellisesti arvioiden todennäköinen syy-seuraussuhde. Syy-yhteyden arviointi on viime kädessä kuitenkin luonteeltaan oikeudellista harkintaa. Siinä otetaan lääketieteellisen selvityksen ohella huomioon muutkin seikat, joiden perusteella voidaan tehdä päätelmiä syy-yhteyden olemassaolosta tai sen puuttumisesta. Kun kysymys on vakuutuskorvauksesta, merkitystä on myös vakuutusoikeudellisilla periaatteilla, joilla pyritään vakuutustapahtumien yhdenmukaiseen käsittelyyn ja johdonmukaiseen korvauslinjaan. Viivästyminen vammojen toteamisessa on usein merkki siitä, että vammojen ja tapaturman välinen syy-yhteys on epätodennäköinen. Joskus vammat voivat kuitenkin ilmetä vasta pitkänkin ajan kuluttua tapaturmasta.

Lääketieteellisen kirjallisuuden ja leikkauskertomusken perusteella korkein oikeus katsoi, että A:lla todetut vasemman olkapään vammat ovat todennäköisesti aiheutuneet hänen katuessaan kysymyksessä olevassa tilaisuudessa ja ovat siten tämän tapaturman aiheuttamia.

Korkein oikeus muutti vakuutusoikeuden päätöstä siten, että vakuutusyhtiö velvoitettiin maksamaan A:lle olkapään vaurioiden johdosta lain mukainen korvaus.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa