Minilex - Lakipuhelin

Tapaturmakorvaus ja tuomion perusteleminen - KKO:2013:8


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Tapaturmakorvaus
    Syy-yhteys
    Tuomion perusteleminen

Ratkaisu KKO:2013:8 koski tapaturmakorvausta ja tuomion perustelemista. Tapauksessa A oli 31.5.2008 pyöräillyt töistä kotiin kaatuen ja loukaten olkapäänsä. A:n olkapäähän oli todettu 14.10.2008 kehittyneen jäätynyt olkapää. Vakuutusyhtiö oli maksanut A:lle tapaturmavakuutuslain nojalla korvauksia oikeaan olkapäähän aiheutuneesta ruhje- ja venähdysvammasta sekä nivelkapselivauriosta 30.4.2009 saakka. Tämän jälkeen vakuutusyhtiö oli kieltäytynyt maksamasta A:lle tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia katsoen, että A:n työkyvyttömyys ei johtunut tapaturmasta, vaan jäätyneestä olkapäästä ja jäätynyt olkapää oli vakuutusyhtiön mukaan tapaturmasta riippumaton vaiva. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta oli määrännyt vakuutusyhtiön maksamaan korvausta A:lle jäätyneestä olkapäästä, mutta vakuutusoikeus oli kumonnut muutoksenhakulautakunnan päätöksen siltä osin kuin se oli koskenut korvauksen suorittamista A:lle jäätyneen olkapään vuoksi. Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys vakuutusoikeuden perusteluvelvollisuudesta, koska korkein oikeus piti sen perusteluja puutteellisina, sekä siitä, oliko A:n jäätynyt olkapää syy-yhteydessä hänelle aiheutuneeseen työtapaturmaan. Tapaturmavakuutuslain 1 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 momentin nojalla työntekijällä on oikeus saada tapaturmalain mukaista korvausta työtapaturman aiheuttamasta vammasta tai sairaudesta. Oikeuskäytännössä vamman tai sairauden on tavallisesti katsottu aiheutuneen tapaturmasta, jos tapaturman ja vamman tai sairauden välillä kyetään esittämään lääketieteellisesti arvioiden todennäköinen syy-seuraussuhde. Korkeimman oikeuden mukaan syy-yhteyden arvioinnissa huomioon otettava seikkoja ovat muutkin seikat, joiden perusteella on mahdollista tehdä syy-yhteyden olemassaoloa tai sen puuttumista koskevia päätelmiä sekä niiden lisäksi vakuutusoikeudelliset periaatteet. Lääkärit, jotka olivat hoitaneet A:ta, olivat pitäneet hänen jäätynyttä olkapäätä vammanjälkeisenä muutoksena. Lääketieteellisessä kirjallisuudessa jäätyneen olkapään on katsottu voivan aiheutua ilman syytä, mutta myös vamman seurauksena. Aikaisemmassa oikeuskäytännössä on katsottu, että korvaukseen oikeuttavan syy-yhteyden syntyminen on mahdollista silloin, kun vamma tai sairaus on aiheutunut tapaturmassa syntyneen vamman tai sairauden seurauksena. Lääketieteellisessä kirjallisuudessa on puolestaan katsottu, että yhteyden tapaturmaan on oltava ilmeinen ja ajallisesti lyhyt, jotta jäätynyt olkapää voidaan korvata tapaturmasta johtuvana. Korkeimman oikeuden mukaan A:n terveydentilaa koskevassa aineistossa ei ole osoitettu tapaturman lisäksi muuta seikkaa, joka olisi saattanut aiheuttaa hänelle jäätyneen olkapään tai myötävaikuttaa A:n jäätyneen olkapään syntymiseen. Koska lääketieteellisen tietämyksen mukaan jäätynyt olkapää voi aiheutua tapaturman seurauksena ja A:n jäätynyt olkapää oli aiheutunut lyhyen ajan sisällä tapaturmasta sekä A:ta hoitaneet lääkärit olivat pitäneet jäätynyttä olkapäätä tapaturman seurauksena, korkein oikeus katsoi jäätyneen olkapään aiheutuneen A:lle todennäköisesti tapaturman seurauksena. Näin ollen A:lla oli korkeimman oikeuden mukaan oikeus tapaturmavakuutuslain mukaisiin korvauksiin.

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »