Minilex - Lakipuhelin

Syyttömästi pidätetyn korvaus - KKO:2013:52

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Vahingonkorvaus
    Syyttömästi pidätetyn korvaus
    Euroopan ihmisoikeussopimus

Tapauksessa P oli ollut vajaan vuorokauden kiinni otettuna rikoksesta epäiltynä. Kiinniottamiselle ei ollut ollut laillisia perusteita. P:llä ei ollut oikeutta korvaukseen syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain mukaan, koska vapaudenmenetys ei ollut kestänyt yhtä vuorokautta kauemmin.

Käräjäoikeus tuomitsi Suomen valtion suorittamaan P:lle korvaukseksi kärsimyksistä 60 euroa korkoineen. Myös hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut. P:n vapaudenmenetyksen oli katsottava käräjäoikeuden mainitsemista syistä olleen vailla laillisia perusteita. Hänellä oli siten Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan vastaisen vapaudenriiston perusteella oikeus saada sanotun artiklan 5 kohdan perusteella valtiolta vahingonkorvausta. Käräjäoikeuden tuomitseman korvauksen määrää oli pidettävä kohtuullisena.

Syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain mukaan rikoksesta epäiltynä pidätetyllä on oikeus saada valtiolta korvaus vapauden menetyksen johdosta muun muassa silloin, jos esitutkinta lopetetaan nostamatta syytettä tai jos pidättämiseen tai vangitsemiseen ei ole ollut laillisia edellytyksiä. Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, ellei vapaudenmenetys ole kestänyt yhtä vuorokautta kauemmin. P:n vapaudenmenetysaika on kestänyt 15 tuntia 30 minuuttia eli alle yhden vuorokauden. P:llä ei siten ole oikeutta korvaukseen vapaudenmenetyksestä syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain nojalla.

Korkein oikeus totesi, että P on ollut laittomasti kiinniotettuna 15 tuntia 30 minuuttia, mihin aikaan on sisältynyt yöpyminen poliisin pidätystiloissa. Kysymys ei ole ollut viranomaisten menettelyn muodollisesta virheellisyydestä, vaan P on otettu kiinni epäiltynä yli vuotta aikaisemmin tehdystä rikoksesta eikä kiinniotolle ole esitetty laillisia perusteuta. Korkein oikeus katsoi, että tällaisesta vapaudenriistosta on aiheutunut P:lle kärsimystä, josta hänellä on ihmisoikeussopimuksen nojalla oikeus saada korvaus. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomiota.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa