Minilex - Lakipuhelin

Väliaikaismääräys lasten asumisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuimen antamat väliaikaismääräykset ovat verrattain yleisiä huoltajuusriitojen yhteydessä. Väliaikaismääräys tarkoittaa päätöstä, jonka tuomioistuin antaa asian vireilletulon jälkeen, ja jonka ei ole tarkoitus olla asian lopullinen ratkaisu. Tyypillisesti väliaikaismääräys annetaan valmisteluistunnon jälkeen. Tarve kyseiselle määräykselle syntyy usein oikeudenkäynnin pitkittyessä. Tilanteessa tuomioistuimen on voitava päättää muun muassa siitä, missä lapsi asuu käsittelyn ajan.

Lapsen asumisesta päätettäessä on ratkaisun lähtökohtana oltava lapsen etu. Tuomari käyttää vapaata harkintavaltaa antaessaan väliaikaismääräyksen asiasta. Yleensä lapsen etu edellyttää vakiintuneiden olosuhteiden säilyttämistä lapsen elämässä. Toisaalta, jos olosuhteet vakiintuneessa ympäristössä ovat lapselle haitaksi, voi lapsen edun mukaista olla asuminen toisen vanhemman luona. Huomionarvoista on, ettei tuomioistuimella voi, eikä tarvitsekaan, vielä asian valmistelussa kertyneen aineiston perusteella olla kaikkea näyttöä lapsen edun mukaan parhaasta asumisratkaisusta.

Väliaikaismääräyksen antaminen on mahdollista joko vanhempien vaatimuksesta tai tuomarin omasta aloitteesta. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteiden mukaisesti asianosaisia on kuultava päätöksestä. Myös lapselle itselleen on annettava mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Väliaikaismääräys on mahdollista antaa vastapuolta kuulematta, jos se on tarpeen lapsen aseman suojelemisen kiireellisyyden vuoksi. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun toinen vanhemmista on viemässä lasta pois maasta, jolloin toisen vanhemman kuulemisen viemä aika johtaisi lapsen aseman vaarantumiseen.

Tuomioistuimen on perusteltava väliaikaismääräys asianmukaisesti. Perusteluiden ei ole tarkoitus koskea sitä, kumpi vanhemmista on sopivampi lapsen lähihuoltajaksi. Kysymys on ainoastaan lapsen asuinpaikan määräämisestä oikeudenkäynnin ajaksi. Vanhemmat voivat vaikuttaa väliaikaismääräyksen siältöön esittämällä asianmukaista näyttöä lapsen edun mukaisesta järjestelystä. Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä, mikäli tarvitsee neuvoa väliaikaismääräystä koskevan vaatimuksen tai sen suhteen tarpeellisen todistelun esittämisessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa