Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus ja velkomusasia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkomusasialla tarkoitetaan yleensä sellaista tuomioistuimessa vireille pantavaa asiaa, joka ei varsinaisesti ole riitainen velkojan ja velallisen välillä. Tällöin velallinen ei ole esimerkiksi maksanut velkaansa, mutta ei myöskään kiistänyt velan perusteita. Tällaisia riidattomia velkomusasioita eli summaarisia asioita ei tarvitse saattaa täysimittaiseen käsittelyyn käräjäoikeudessa, vaan niissä riittää yksinkertaistettu menettely. Riidaton velkomusasia laitetaan vireille käräjäoikeuteen lähetetyllä yksinkertaistetulla eli summaarisella tai suppealla haastehakemuksella. Vastaajalle annetaan mahdollisuus reagoida kanteeseen ja sen jälkeen asia ratkaistaan käräjäoikeuden kansliassa yleensä yksipuolisella tuomiolla, jos vastaaja ei kiistä vaatimuksia. Kantaja voi käynnistää ulosoton saamansa tuomion perusteella.

Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää, jos asia koskee tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä. Riidattomassa velkomusasiassa voidaan käyttää saatavilla olevia valmiita haastehakemuspohjia. Velkomusasian vireille laittavan kantajan tulee ilmoittaa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen. Suppeassa haastehakemuksessa ilmoitetaan yksilöity vaatimus ja sen perusteet, oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus ja millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista. Lisäksi on ilmoitettava eräitä kantajan ja vastaajan yksilöintitietoja ja yhteystiedot.

Summaarisessa haastehakemuksessa on vaatimuksen perusteena tarpeen mainita ainoastaan ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa myöskään todisteita, toisin kuin riitaisten asioiden haastehakemuksissa. Haastehakemuksessa on kuitenkin täsmällisesti yksilöitävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa.

Velkomusasia on tarpeen saattaa käräjäoikeuteen vain silloin, jos saatavaa ei saada vapaaehtoisesti perittyä velalliselta. Sopimukseen voidaan pyrkiä siitä huolimatta, onko asia käräjäoikeudessa vireillä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa