Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus ja tiedoksianto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia tai rikosasia laitetaan vireille haastehakemuksella käräjäoikeuteen. Haastehakemuksen laatimisesta ja lähettämisestä käräjäoikeuteen huolehtii kantaja. Kantaja on riita-asiassa se, joka haluaa asian vireille ja rikosasiassa yleensä syyttäjä. Vastaaja on se, joka haastetaan oikeudenkäyntiin. Tuomioistuin pääasiassa huolehtii haasteen tiedoksiannosta vastaajalle sen jälkeen, kun asia on tullut haastehakemuksen saapumisen jälkeen vireille. Tuomioistuin voi antaa haasteen tiedoksiannon tuomioistuimen henkilökunnan tai haastemiehen tehtäväksi.

Tuomioistuimen katsoessa sen aiheelliseksi, voi se antaa vastuun tiedoksiannon huolehtimisesta asianosaiselle tai kantajalle heidän suostumuksellaan. Tuomioistuin ja laki kuitenkin määräävät tiedoksiannon ajankohdasta ja muista yksityiskohdista, mutta vastuu sen toteuttamisesta siirtyy kantajalle tai asianosaiselle. Rikosasiassa syyttäjä voi joskus suorittaa tiedoksiannon.

Kun tuomioistuin tai syyttäjä antaa haasteen tiedoksi, haaste lähetetään asiakirjana postitse saantitodistusta vastaan tai kirjeellä vastaanottotodistusta vastaan. Molemmissa tapauksissa siis vaaditaan, että vastaajan todisteellisesti todetaan saaneen haasteen. Nykyään on myös mahdollista, että haaste lähetetään sähköpostitse. Puhelimitse haaste voidaan antaa tiedoksi vain hyvin poikkeuksellisesti, rajatuissa asioissa. Tällainen asia on esimerkiksi tietyn määräistä saamista koskeva, oletetusti riidaton asia.

Jos tiedoksiannon toteuttamisessa ilmenee vaikeuksia, haastemies voi henkilökohtaisesti suorittaa tiedoksiannon. Asianosaisen tai kantajan huolehtiessa tiedoksiannosta sen on tapahduttava haastemiehen välityksellä.

Haastemiehen joutuessa hankaluuksiin tiedoksiannon kanssa noudatetaan sijaistiedoksiantoa koskevia sääntöjä. Tällä tarkoitetaan, että haastemies ei tavoita vastaajaa ja haaste voidaan antaa tällöin tiedoksi eräille muille henkilöille, esimerkiksi samaan talouteen kuuluvalle 15-vuotta täyttäneelle. Tätä tiedoksiannon tapaa ei voida käyttää rikosasiassa.

Viimeisenä keinona tuomioistuin voi huolehtia tiedoksiannosta kuuluttamalla, jos vastaajan olinpaikasta ei ole mitään tietoa. Tätäkään tiedoksiannon tapaa ei voida käyttää rikosasiassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa